HỘI THẢO 2 CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ - VIÊN CHỨC TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC & THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TPHCM


Nhằm nâng cao năng lực trình độ nghiên cứu và chuyên môn nghiệp vụ của CB - VC, chiều ngày 20-05 Trung tâm đã tổ chức hội thảo nội bộ 2 chuyên đề:

 

   + Thực trạng tái cấu trúc kinh tế và vấn đề nhân lực và giải pháp

 

   + Báo cáo phân tích tiền lương và thu nhập trên địa bàn TPHCM năm 2013

 

Với sự tham dự toàn thể CB - VC thuộc 5 phòng nghiệp vụ

 

Toàn cảnh Hội thảo 2 chuyên đề nghiên cứu của CB -VC Trung tâm

 

 Ông Trần Anh Tuần - Phó giám đốc điều hành chung -

tập chung chủ yếu những vấn đề cần thiết và đóng góp ý kiến 2 chuyên đề

 

 

Bà Nguyễn Thị Triều viên chức phòng Phân tích dự báo

trình bày chuyên đề "Báo cáo phân tích tiền lương và thu nhập trên địa bàn TPHCM năm 2013"

 

 CB -VC Trung tâm tập trung lắng nghe báo cáo 2 chuyên đề

 

 

 Ông Nguyễn Minh Khoa viên chức phòng Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực

trình bày chuyên đề "Thực trạng tái cấu trúc kinh tế và vấn đề nhân lực và giải pháp"

 

 

CB - VC tham gia đóng góp ý kiến

 

 

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000022279177

TRUY CẬP HÔM NAY: 4007

ĐANG ONLINE: 12