HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1 "ỨNG DỤNG PHẦN MỀM CAMTASIA 9.0 ĐỂ XÂY DỰNG VIDEO BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM" VÀ CHUYÊN ĐỀ 2 "THỰC TRANG LAO ĐỘNG VÀ DỰ BÁO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DỆT MAY"


Căn cứ kế hoạch số 40/KH-TTDBNL ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Trung tâm về Triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; đến kế hoạch số 46/KH-TTDBNL ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Trung tâm về thực hiện hoạt động nghiên cứu chuyên đề năm 2022.

 

Chiều ngày 17/3/2022 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM tổ chức hội thảo chuyên đề 1 “Ứng dụng phần mềm Camtasia 9.0 để xây dựng video bản tin thị trường lao động tại Trung tâm” và chuyên đề 2 “Thực trạng lao động và dự báo nguồn nhân lực ngành Dệt may - Giày da tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2026” với mục đích nâng cao năng lực tìm hiểu, nghiên cứu của viên chức Trung tâm về các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng chuyên môn nghiệp vụ đang công tác và đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình, yêu cầu trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dự báo nhân lực của thành phố.

 

Đến tham dự buổi hội thảo hôm nay gồm có:

 

1. Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Hiếu – Giám đốc Trung tâm – Chủ tịch.

 

2. Tiến sĩ Đỗ Thanh Vân – Phó Giám đốc Trung tâm – Phó Chủ tịch.

 

3. Thạc sĩ Phan Kỳ Quan Triết – Phó Giám đốc Trung tâm – Phó Chủ tịch.

 

4. Kỹ sư Công nghệ hóa học Nguyễn Thị Triều – Trưởng phòng Dự báo – Cơ sở dữ liệu – Ủy viên.

 

Cùng lãnh đạo và viên chức các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm.

 

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo chuyên đề nghiên cứu Phòng cấp Trung tâm

 

 

Ông Nguyễn Ngọc Trân - Phó Trưởng Phòng Nghiên cứu - Thị trường lao động trình bày chuyên đề 1

 

 Phòng Dự báo - Cơ sở dữ liệu trình bày chuyên đề 2

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000024918337

TRUY CẬP HÔM NAY: 12249

ĐANG ONLINE: 85