HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ "THỰC TRẠNG SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC GIAI ĐOẠN 2019 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030"


Căn cứ Kế hoạch số 326/KH-TTDBNL ngày 30/7/2019 của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Nghiên cứu và Phát triển tham mưu và tiến hành tổ chức hội thảo nội bộ với chuyên đề nghiên cứu “Thực trạng sử dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn 2019 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

 

Sáng ngày 09/9/2019 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM tổ chức hội thảo chuyên đề "Thực trạng sử dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn 2019 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" nội dung chuẩn bị có sự tương tác của toàn thể viên chức trong Trung tâm qua việc thực hiện phiếu khảo sát về thực trạng sử dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn Tp.HCM, trên cơ sở đó Phòng Thông tin thị trường lao động có sự nhận định, đánh giá sát với thực tế và đề xuất các giải pháp phù hợp với nhu cầu thị trường lao động trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dự báo nhân lực của thành phố.

 

 

Đến tham dự buổi hội thảo hôm nay gồm có:

 

- Bà Trần Lê Thanh Trúc - Phó Giám đốc Trung tâm

 

- Cùng lãnh đạo và viên chức các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm

 

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi hội thảo

 

 

Bà Vũ Thị Thủy - Chuyên viên Phòng Thông tin thị trường lao động trình bày chuyên đề

 

 Phan Thị Hải - Phó Trưởng Phòng Phân tích dự báo đóng góp ý kiến

 

Đinh Thị Thúy Nga - Phó Trưởng Phòng Phân tích dự báo đóng góp ý kiến

 

Ông Phạm Văn Hiền - Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính đóng góp ý kiến

 

Bà Nguyễn Thị Trúc Phương - Trưởng phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu đóng góp ý kiến

 

Bà Nguyễn Hoàng Thảo - Trưởng Phòng Kế toán - Tài chính đóng góp ý kiến

 

Bà Nguyễn Thị Hoàng Ánh - Trưởng phòng Phòng Thông tin thị trường lao động
 tiếp thu
 đóng góp ý kiến của Ban Giám đốc và các phòng

 

 Trần Lê Thanh Trúc - Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu ý kiến chỉ đạo

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000024515529

TRUY CẬP HÔM NAY: 905

ĐANG ONLINE: 15