HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ "NGHIÊN CỨU MỞ RỘNG QUY MÔ HƯỚNG NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN, HỌC SINH"


Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-TTDBNL ngày 24  tháng 01  năm 2019 của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh; Phòng Nghiên cứu và Phát triển tham mưu Kế hoạch số 134/KH-TTDBNL ngày 03/4/2019 về thực hiện nghiên cứu chuyên đề cấp Trung tâm.

 

Sáng ngày 08/7/2019 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM tổ chức hội thảo chuyên đề "Nghiên cứu mở rộng quy mô hướng nghiệp và tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho sinh viên, học sinh" với mục đích nâng cao năng lực tìm hiểu, nghiên cứu của viên chức Trung tâm về các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng chuyên môn nghiệp vụ đang công tác và đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả, cải tiến nội dung công việc theo yêu cầu phát triển chung của đơn vị.

 

Đến tham dự buổi hội thảo hôm nay gồm có:

 

- Bà Trần Thị Anh Đào - Bí thư Chi bộ - Giám đốc Trung tâm

 

- Bà Trần Lê Thanh Trúc - Phó Giám đốc Trung tâm

 

Cùng lãnh đạo và viên chức các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm

 

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi hội thảo

 

Ban Giám đốc Trung tâm tham dự hội thảo

 

Ông  Nguyễn Quang Huy - Chuyên viên phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực trình bày chuyên đề

 

Ông Trang Thành Phước - Chuyên viên phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực tiếp thu đóng góp ý kiến

của Ban Giám đốc và các phòng

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000025153520

TRUY CẬP HÔM NAY: 1169

ĐANG ONLINE: 51