HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1 "HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CUNG, CẦU NHÂN LỰC NĂM 2018; ĐỀ XUẤT NÂNG CẤP TRONG NHỮNG NĂM TIẾP THEO" VÀ CHUYÊN ĐỀ 2 "DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC CÁC NGÀNH CÓ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP TẠI THÀNH PHỐ"


Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-TTDBNL ngày 24  tháng 01  năm 2019 của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh; Phòng Nghiên cứu và Phát triển tham mưu Kế hoạch số 259/KH-TTDBNL ngày 17/6/2019 về thực hiện nghiên cứu chuyên đề cấp Trung tâm.

 

Sáng ngày 24/7/2019 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM tổ chức hội thảo chuyên đề 1 "Hiệu quả sử dụng phần mềm quản lý cung, cầu nhân lực năm 2018; đề xuất nâng cấp trong những năm tiếp theo" và chuyên đề 2 "Dự báo nhu cầu nhân lực các ngành có xu hướng phát triển trong thời kỳ hội nhập tại thành phố" với mục đích nâng cao năng lực tìm hiểu, nghiên cứu của viên chức Trung tâm về các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng chuyên môn nghiệp vụ đang công tác và đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình, yêu cầu trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dự báo nhân lực của thành phố.

 

Đến tham dự buổi hội thảo hôm nay gồm có:

 

- Bà Trần Lê Thanh Trúc - Phó Giám đốc Trung tâm

 

- Cùng lãnh đạo và viên chức các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm

 

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi hội thảo

 

Toàn cảnh Hội thảo chuyên đề nghiên cứu Phòng cấp Trung tâm

 

Bà Nguyễn Thị Trúc Phương - Trưởng phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu trình bày chuyên đề 1

 

 Trần Lê Thanh Trúc - Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu ý kiến

 

Phan Thị Hải - Phó Trưởng Phòng Phân tích dự báo đóng góp ý kiến

 

Ông Nguyễn Quang Huy - Chuyên viên Phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực đóng góp ý kiến

 

 Nguyễn Thị Triều - Trưởng Phòng Phân tích dự báo đóng góp ý kiến

 

Bà Nguyễn Yến Linh - Phó Trưởng Phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu tiếp thu đóng góp ý kiến

của Ban Giám đốc và các phòng

 

Phan Thị Hải - Phó Trưởng Phòng Phân tích dự báo trình bày chuyên đề 2

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000025153709

TRUY CẬP HÔM NAY: 1383

ĐANG ONLINE: 11