Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP. HCM

Địa chỉ: 250 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP. HCM

Điện thoại:  (08) 39940281 - (08)39940282 - (08) 3588 8753

Fax: (08) 3588 8754

Email: info@dubaonhanluchcmc.gov.vn

Liên hệ với chúng tôi