BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

 

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Chủ Tịch - Nguyễn Thị Ngọc Châu congdoancoso.trungtamdubaonl@gmail.com
2 Phó Chủ Tịch - Nguyễn Yến Linh
3 UV.BCH - Lê Ngọc Thanh Lan

 

1/ BAN NỮ CÔNG

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Trưởng ban - Nguyễn Yến Linh yenlinh4186@gmail.com
2 Phó ban - Nguyễn Thị Thiên Hương nguyenthithienhuong839@gmail.com
3 Thành viên - Phan Thị Trang trangphanqt98@gmail.com

 

2/ BAN PHONG TRÀO

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Trưởng ban - Nguyễn Yến Linh yenlinh4186@gmail.com
2 Phó ban - Huỳnh Anh Duy hadaugust1402@gmail.com
3 Thành viên - Hoàng Lê Thanh Trúc hoangtruc2810@gmail.com

 

3/ BAN TỔ CHỨC - THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Chủ tịch - Nguyễn Thị Ngọc Châu nguyenngocchau2211@gmail.com
2 Phó Chủ tịch - Nguyễn Yến Linh yenlinh4186@gmail.com

 

 4/ TỔ DƯ LUẬN XÃ HỘI

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Phó ban - Trang Thành Phước loc_mailoc@yahoo.com
2 Thành viên - Hồ Chí Cường cuongquantri@yahoo.com.vn

 

 5/ ỦY BAN KIỂM TRA

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Chủ tịch - Nguyễn Thị Ngọc Châu nguyenngocchau2211@gmail.com
2 Phó Chủ tịch - Nguyễn Yến Linh yenlinh4186@gmail.com
3 Thành viên - Nguyễn Thị Triều trieunguyen.falmi@gmail.com
4 Thành viên - Nguyễn Quang Huy quanghuy88dubaonhanluc@gmail.com

 

 6/ BAN TÀI CHÍNH

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Chủ tịch - Nguyễn Thị Ngọc Châu nguyenngocchau2211@gmail.com
2 Phó Chủ tịch - Nguyễn Yến Linh yenlinh4186@gmail.com
3 UV.BCH - Kế toán CĐ - Lê Ngọc Thanh Lan lethanhlan111982@yahoo.com
4 Thủ quỹ CĐ - Hoàng Lê Thanh Trúc hoangtruc2810@gmail.com

 

TỔ TRƯỞNG CÁC TỔ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

 

STT HỌ VÀ TÊN
1 Tổ trưởng - Hoàng Lê Thanh Trúc - Phòng Dự Báo - Cơ sở dữ liệu
2 Tổ trưởng - Nguyễn Quốc Huy - Phòng Nghiên Cứu - Thị trường lao động
3 Tổ trưởng - Phạm Thị Xuân Hoa - Phòng Tổ Chức - Kế toán

 

  

CHI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Bí thư - Nguyễn Quang Huy chidoandubao@gmail.com
2 Phó Bí thư - Huỳnh Anh Duy

 

QuẢN LÝ WEBSITE TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC

VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO WEBSITE
 Phó Giám Đốc - Phan Kỳ Quan Triết
QUẢN TRỊ WEBSITE
1 Tổ trưởng - Nguyễn Thị Ngọc Châu
2 Thành viên - Lê Văn Thuận
3
Thành viên - Phùng Minh Trí

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000021972425

TRUY CẬP HÔM NAY: 13

ĐANG ONLINE: 18