BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

 

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Chủ Tịch - Nguyễn Thị Ngọc Châu congdoancoso.trungtamdubaonl@gmail.com
2 Ủy viên - Đỗ Hồng Nam
3 Ủy viên - Nguyễn Yến Linh
4 Ủy viên - Lê Ngọc Thanh Lan

 

1/ BAN NỮ CÔNG

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Trưởng ban - Lê Ngọc Thanh Lan lethanhlan111982@yahoo.com
2 Phó ban - Nguyễn Thị Thiên Hương nguyenthithienhuong839@gmail.com
3 Thành viên - Nguyễn Thị Mai thumai20101986@gmail.com
4 Thành viên - Thái Thị Hương Thơm thaithihuongthom1585@gmail.com

 

2/ BAN PHONG TRÀO

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Trưởng ban - Nguyễn Yến Linh yenlinh4186@gmail.com
2 Phó ban - Huỳnh Anh Duy hadaugust1402@gmail.com
3 Thành viên - Hoàng Lê Thanh Trúc hoangtruc2810@gmail.com
4 Thành viên - Nguyễn Ngọc Thanh Ngân thanhngan95lk@gmail.com

 

3/ BAN TỔ CHỨC - THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Trưởng ban - Nguyễn Thị Ngọc Châu ngoc_chau_2211@yahoo.com
2 Phó ban - Nguyễn Quốc Huy nguyenhuy8419@yahoo.com
4 Thành viên - Quách Thiên Ngân quachthienngan@gmail.com

 

 4/ TỔ DƯ LUẬN XÃ HỘI

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Phó ban - Trang Thành Phước loc_mailoc@yahoo.com
2 Thành viên - Hồ Chí Cường cuongquantri@yahoo.com.vn

 

 5/ ỦY BAN KIỂM TRA

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 UV.BCH - Chủ nhiệm - Đỗ Hồng Nam hongnam1605@gmail.com
 2 Thành viên - Nguyễn Ngọc Trân ngoctran062013@gmail.com
3 Thành viên - Nguyễn Thị Triều trieunguyen.falmi@gmail.com

 

 6/ BAN TÀI CHÍNH

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Trưởng ban - Lê Ngọc Thanh Lan lethanhlan111982@yahoo.com
  Phó ban - Vũ Thị Thủy vuthithuy263@gmail.com
 2 Thành viên - Nguyễn Thị Thiên Hương nguyenthithienhuong839@gmail.com

 

TỔ TRƯỞNG CÁC TỔ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

 

STT HỌ VÀ TÊN
1 Tổ trưởng - Quách Thiên Ngân - Phòng Tổ Chức - Hành Chính
2 Tổ trưởng - Huỳnh Anh Duy - Phòng Kế Toán - Tài Chính
3 Tổ trưởng - Hoàng Lê Thanh Trúc - Phòng Phân Tích Dự Báo
4 Tổ trưởng - Nguyễn Thị Thiên Hương - Phòng Thông Tin Thị Trường Lao Động
5 Tổ trưởng - Nguyễn Ngọc Thanh Ngân - Phòng Công Nghệ và CSDL
6 Tổ trưởng - Nguyễn Quốc Huy - Phòng Nghiên Cứu Và Phát Triển
7 Tổ trưởng - Trang Thành Phước - Phòng Hướng Nghiệp Và Tư Vấn Nhân Lực

 

  

CHI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Bí thư - Nguyễn Quang Huy chidoandubao@gmail.com
2 Phó Bí thư - Lượng Huỳnh Thu Ngân
3 Ủy viên - Huỳnh Anh Duy

 

QuẢN LÝ WEBSITE TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC

VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO WEBSITE
 Phó Giám Đốc - Đỗ Thanh Vân
QUẢN TRỊ WEBSITE
1 Tổ trưởng - Nguyễn Ngọc Trân
2 Thành viên - Lê Văn Thuận
3 Thành viên - Nguyễn Ngọc Thanh Ngân

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017509351

TRUY CẬP HÔM NAY: 539

ĐANG ONLINE: 6