BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

 

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Chủ Tịch - Nguyễn Thị Ngọc Châu congdoancoso.trungtamdubaonl@gmail.com
2 Phó Chủ Tịch - Nguyễn Thị Hoàng Ánh
3 Ủy viên - Lương Trần Ngọc Phương
4 Ủy viên - Đinh Thị Thúy Nga

 

1/ BAN NỮ CÔNG

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Trưởng ban - Đinh Thị Thúy Nga dinhthithuynga_sg@yahoo.com.vn
2 Thành viên - Vũ Thị Thủy vuthithuy263@gmail.com
3 Thành viên - Nguyễn Yến Linh yenlinh4186@gmail.com

 

2/ BAN PHONG TRÀO

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Trưởng ban - Nguyễn Yến Linh yenlinh4186@gmail.com
2 Thành viên - Dương Nguyễn Hoàng Diệp diepduong24189@gmail.com
3 Thành viên - Nguyễn Quang Huy quanghuy88dubaonhanluc@gmail.com

 

3/ BAN TỔ CHỨC - THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Trưởng ban - Phan Thị Hải phanthihai84@gmail.com
2 Thành viên - Quách Thiên Ngân quachthienngan@gmail.com
4 Thành viên - Bùi Lại Minh Hùng builaiminhhung@yahoo.com

 

 4/ TỔ DƯ LUẬN XÃ HỘI

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Tổ trưởng - Hồ Chí Cường cuongquantri@yahoo.com.vn

 

 5/ ỦY BAN KIỂM TRA

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 UV.BCH - Chủ nhiệm - Lương Trần Ngọc Phương phuongluongkt@yahoo.com
 2 Thành viên - Đỗ Hồng Nam hongnam1605@gmail.com
3 Thành viên - Nguyễn Thị Triều trieunguyen.falmi@gmail.com

 

 6/ BAN TÀI CHÍNH

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Kế toán CĐ - Trưởng ban - Lê Ngọc Thanh Lan lethanhlan111982@yahoo.com
 2 Thành viên - Đinh Thị Thúy Nga dinhthithuynga_sg@yahoo.com.vn

 

TỔ TRƯỞNG CÁC TỔ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

 

STT HỌ VÀ TÊN
1 Tổ trưởng - Nguyễn Quang Huy - Phòng Tổ Chức - Hành Chính
2 Tổ trưởng - Lê Ngọc Thanh Lan - Phòng Kế Toán - Tài Chính
3 Tổ trưởng - Vũ Thị Thủy - Phòng Phân Tích Dự Báo
4 Tổ trưởng - Hoàng Lê Thanh Trúc - Phòng Thông Tin Thị Trường Lao Động
5 Tổ trưởng - Nguyễn Yến Linh - Phòng Công Nghệ và CSDL
6 Tổ trưởng - Nguyễn Quốc Huy - Phòng Nghiên Cứu Và Phát Triển
7 Tổ trưởng - Trang Thành Phước - Phòng Hướng Nghiệp Và Tư Vấn Nhân Lực

 

  

CHI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Bí Thư - Nguyễn Thị Trúc Phương chidoandubao@gmail.com
2 Phó Bí thư - Nguyễn Quang Huy
3 Ủy viên - Lượng Huỳnh Thu Ngân
4 Ủy viên - Dương Nguyễn Hoàng Diệp
5 Ủy viên - Huỳnh Anh Duy

 

QuẢN LÝ WEBSITE TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC

VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO WEBSITE
 Giám Đốc - Trần Lê Thanh Trúc
QUẢN TRỊ WEBSITE
1 Tổ trưởng - Nguyễn Thị Trúc Phương
2 Thành viên - Lê Văn Thuận
3 Thành viên - Nguyễn Ngọc Thanh Ngân

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014274189

TRUY CẬP HÔM NAY: 2724

ĐANG ONLINE: 20