Trung tâm có định biên 50 cán bộ viên chức với cơ cấu tổ chức

 


 

 

 (028) 35889935    -  Fax: (028) 35889935

Website: www. dubaonhanluchcmc.gov.vn
Email : info@dubaonhanluchcmc.gov.vn

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013576460

TRUY CẬP HÔM NAY: 142

ĐANG ONLINE: 26