Trung tâm có định biên 50 cán bộ viên chức với cơ cấu tổ chức

 


 

 

Số điện thoại: 08.(35888753) (08) 39940281 - (08)39940282   -  Fax: 08.(35888754)
Website: www. dubaonhanluchcmc.gov.vn
Email : info@dubaonhanluchcmc.gov.vn

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 10683939

TRUY CẬP HÔM NAY: 202

ĐANG ONLINE: 37