TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

STT HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ EMAIL

 

BAN GIÁM ĐỐC

Phó Giám Đốc phụ trách chung - Đỗ Thanh Vân dtvan.sldtbxh@tphcm.gov.vn
Phó Giám Đốc - Phan Kỳ Quan Triết triet579@gmail.com

 

PHÒNG PHÂN TÍCH DỰ BÁO

phongdubao.trungtamdubao@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Trưởng Phòng - Nguyễn Thị Triều trieunguyen.falmi@gmail.com
2 Dương Nguyễn Hoàng Diệp diepduong24189@gmail.com
3 Nguyễn Quốc Tuấn nguyenquoctuan141293@gmail.com
4 Hoàng Lê Thanh Trúc hoangtruc2810@gmail.com
5 Phạm Lê Lệ Huyền pll.huyen2001@gmail.com

 

PHÒNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

phongthongtin.trungtamdubao@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Phó Trưởng Phòng - Phan Thị Hải phanthihai84@gmail.com
2 Nguyễn Thị Phương Thảo phuongthao2091968@yahoo.com.vn
3 Lượng Huỳnh Thu Ngân luonghuynhthungan252@gmail.com
4 Nguyễn Thị Thiên Hương nguyenthithienhuong839@gmail.com
5 Phan Thị Trang trangphanqt98@gmail.com
6 Vũ Thị Thủy vuthithuy263@gmail.com

 

PHÒNG CÔNG NGHỆ VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

phongcongnghe.trungtamdubao@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Phó Trưởng Phòng - Nguyễn Ngọc Trân ngoctran062013@gmail.com
2 Phó Trưởng Phòng - Nguyễn Yến Linh yenlinh4186@gmail.com
3 Nguyễn Ngọc Thanh Ngân thanhngan95lk@gmail.com
4 Hồng Hải Đăng honghaidang1987@gmail.com
5 Lê Văn Thuận levanthuan26041969@gmail.com

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

phongnghiencuu.trungtamdubao@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Phó Trưởng Phòng - Bùi Lại Minh Hùng builaiminhhung@yahoo.com
2 Thái Thị Hương Thơm thaithihuongthom1585@gmail.com
3 Nguyễn Quốc Huy huynguyenquoc8419@gmail.com
4 Trần Thị Lan Anh tranthilananh1206@gmail.com

 

PHÒNG HƯỚNG NGHIỆP VÀ TƯ VẤN NHÂN LỰC

phonghuongnghiep.trungtamdubao@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Trưởng Phòng - Nguyễn Thị Ngọc Châu nguyenngocchau2211@gmail.com
2 Trang Thành Phước loc_mailoc@yahoo.com
3 Nguyễn Thị Mai thumai20101986@gmail.com
4 Nguyễn Quang Huy quanghuy88dubaonhanluc@gmail.com
5 Mai Hải Nam hainam.falmi@gmail.com

 

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

phongtochuc.trungtamdubao@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Trưởng Phòng - Phạm Văn Hiền phamvanhien80@yahoo.com.vn
2 Phó Trưởng Phòng - Nguyễn Thị Thanh Thảo carot_dethuong2002@yahoo.com.vn
3 Phó Trưởng Phòng - Đỗ Hồng Nam hongnam1605@gmail.com
4 Nguyễn Minh Khoa nm.khoa@yahoo.com
5 Quách Thiên Ngân quachthienngan@gmail.com
6 Phạm Thị Xuân Hoa xuanhoa301295@gmail.com
7 Hồ Chí Cường cuongquantri@yahoo.com.vn
8 Lê Thị Kim Yến  
9 Nguyễn Thanh Sang  

 

PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

phongketoan.trungtamdubao@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Phó Trưởng Phòng - Lương Trần Ngọc Phương phuongluongkt@yahoo.com
2 Lê Ngọc Thanh Lan lethanhlan111982@gmail.com
3 Huỳnh Anh Duy hadaugust1402@gmail.com

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017509393

TRUY CẬP HÔM NAY: 582

ĐANG ONLINE: 9