Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 04/03/2024 đến ngày 09/03/2024


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

04/3

7h20: Chào cờ - Sinh hoạt dưới cờ.

 

 - Kể chuyện về Bác (Đ/c Huỳnh Anh Duy thực hiện)

 

 - Triển khai Công văn số 3568/SLĐTBXH –XH ngày 28/02/2024 về triển khai Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2024 và Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2024 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh (P.TC-KT triển khai)

 

08h30: Hội ý Ban Giám đốc Trung tâm

 

09h30: Họp giao ban công tác tuần 10 tại phòng họp lầu 4 (TP: BGĐ, Trưởng/phó phòng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn)

 

10h30: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng tại phòng họp lầu 4 (phòng TCKT chuẩn bị).

14h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết rà soát tin duyệt đăng web để thông tin thị trường lao động (Phòng Nghiên cứu – Thị trường lao động trình đề xuất tin)

THỨ BA

05/3

 

14h00: Đ/c Đỗ Thanh Vân làm việc tại trường Trung cấp Mai Linh

 

14h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết công tác tại Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM (Phòng Nghiên cứu – Thị trường lao động chuẩn bị, cùng dự theo kế hoạch)

THỨ TƯ

06/3

 

 

THỨ NĂM

07/3

 

14h30: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu làm việc với tổ trưởng tổ 3 về sinh hoạt chuyên đề quý 1/2024 tại phòng làm việc (tổ đảng 3 chuẩn bị nội dung)

THỨ SÁU

08/3

9h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu dự chương trình kỷ niệm 114 năm ngày phụ nữ Việt Nam tại hội trường (Công đoàn chuẩn bị).

 

7h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết kiểm tra và cùng thực hiện công tác Công đoàn theo kế hoạch (BCH CĐ cơ sở chuẩn bị, cùng dự theo kế hoạch)

15h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu làm việc với Trưởng, phó phòng Tổ chức – Kế toán tại phòng làm việc

THỨ BẢY

09/3

7h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết công tác TT TTLĐ tại Trường CĐ Kinh TP.HCM (Phòng Nghiên cứu – Thị trường lao động chuẩn bị, cùng dự theo KH)

 

 

Lưu ý:

- Lãnh đạo các phòng có trách nhiệm chuẩn bị nội dung làm việc và thông tin đến các thành viên có liên quan chuẩn bị nội dung.

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

- Lịch làm việc thay cho thư mời.

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000024918239

TRUY CẬP HÔM NAY: 12150

ĐANG ONLINE: 84