Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 08/04/2024 đến ngày 12/04/2024


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

08/4

7h20: Chào cờ - Sinh hoạt dưới cờ.

 

 - Tuyên truyền pháp luật: Quyết định số 3640/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 về ban hành “Kế hoạch triển khai thực hiện “Chiến lược, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn đến năm 2030” (Phòng TC-KT thực hiện).

 

 - Trao Quyết định phát thẻ đảng viên

 

08h30: Hội ý Ban Giám đốc Trung tâm

 

09h30: Họp giao ban công tác tuần 15 tại phòng họp lầu 4 (TP: BGĐ, Trưởng/phó phòng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn)

14h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết duyệt nội dung bài đăng web cho TT TT LĐ (Phòng NC-TT LĐ chuẩn bị bài và link nội dung)

THỨ BA

09/4

Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu tiếp công dân định kỳ (cả ngày)

14h00: Đ/c Đỗ Thanh Vân làm việc với lãnh đạo Phòng DB CSDL về NCKH và Báo cáo cáo chuyên đề.

THỨ TƯ

10/4

8h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu tham dự xét duyệt đề cương đề tài "Nghiên cứu ứng dụng mô hình dự báo cung lao động tại TP.HCM" tại phòng họp lầu 4 (Tp: Hội đồng xét duyệt đề cương, Phòng Dự báo – Cơ sở dữ liệu chuẩn bị)

 

10h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu tham dự xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu “Ứng dụng công nghệ thông tin vào thu thập dữ liệu cung - cầu lao động từ các trang thông tin điện tử nhằm phục vụ công tác thống kê và dự báo nhân lực tại Thành phố Hồ Chí Minh” tại phòng họp lầu 4 (Tp: Hội đồng xét duyệt đề cương, Phòng Nghiên cứu – Thị trường lao động chuẩn bị) .

14h00: Họp tổ 1374 của chi bộ tháng 4/2024 tại phòng họp lầu 4 (đ/c Quang Huy chuẩn bị nội dung).

 

15h00: Họp chi ủy chi bộ tháng 4/2024 tại phòng họp lầu 4.

THỨ NĂM

11/4

8h30: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu họp duyệt ấn phẩm dự báo tại phòng họp lầu 4 (Mời BGĐ đơn vị, Trưởng/ phó phòng chuyên môn, phòng Dự báo – Cơ sở dữ liệu chuẩn bị nội dung họp)

14g00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu tham dự Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 tại Hội trường lầu 10 Sở (Tp: Đ/c Hiền cùng dự tại Sở, Đ/c Vân chủ trì viên chức họp trực tuyến tại hội trường Trung tâm lầu 5, Phòng TC-KT chuẩn bị)

THỨ SÁU

12/4

09h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu làm việc với Trưởng, phó phòng Tổ chức – Kế toán về công tác tuần 15 dự kiến công tác tuần 16 tại phòng làm việc

 

07h30: Đ/c Đỗ Thanh Vân tham dự Hội thảo chuyên đề về AI tại Trường đại học NTT – cơ sở Q.4 (đ/c Minh Trí cùng dự)

14h00: Đ/c Đỗ Thanh Vân tham dự Hội thảo về lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) tại trường Trung cấp kinh tế Kỹ thuật Quận 12.

 

 

Lưu ý:

- Lãnh đạo các phòng có trách nhiệm chuẩn bị nội dung làm việc và thông tin đến các thành viên có liên quan chuẩn bị nội dung.

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

- Lịch làm việc thay cho thư mời.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000025153668

TRUY CẬP HÔM NAY: 1342

ĐANG ONLINE: 15