Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 01/03/2024


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

26/02

7h20: Chào cờ - Sinh hoạt dưới cờ.

 

08h30: Hội ý Ban Giám đốc Trung tâm

 

09h30: Họp giao ban công tác tuần 09 tại phòng họp lầu 4 (TP: BGĐ, Trưởng/phó phòng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn)

 

10h30: Hội nghị tập thể lãnh đạo quản lý về rà soát bổ sung quy hoạch năm 2024 tại phòng họp lầu 4 (TP: chi ủy – BGĐ đơn vị)

14h00: Hội nghị quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Đảng ủy Sở quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025; 2025 - 2030, 2026 - 2031 năm 2024 tại phòng họp lầu 4 (TP: theo thư mời).

THỨ BA

27/02

09h00: Đ/c Đỗ Thanh Vân làm việc với lãnh đạo Phòng Dự báo CSDL về chuẩn bị nội dung tham gia đề tài NCKH cấp thành phố tại phòng làm việc

14h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết làm việc với BCH Công đoàn về Dự thảo chương trình năm 2024 (Tại phòng làm việc- lầu 4)

THỨ TƯ

28/02

8h30: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu làm việc với BCH Công đoàn về chương trình năm 2024 tại phòng họp lầu 4 (Công đoàn chuẩn bị nội dung)

14h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết rà soát tin duyệt đăng web để thông tin thị trường lao động (Phòng Nghiên cứu – Thị trường lao động trình đề xuất tin)

THỨ NĂM

29/02

 

14h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu họp TP, P.TP Tổ chức - Kế toán tại phòng làm việc

THỨ SÁU

01/3

08h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết làm việc với Trường TC Nhân Đạo về công tác thông tin TTLĐ trực tiếp năm 2024 tại Q3 (Quốc Huy cùng dự)

 

 

Lưu ý:

- Lãnh đạo các phòng có trách nhiệm chuẩn bị nội dung làm việc và thông tin đến các thành viên có liên quan chuẩn bị nội dung.

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

- Lịch làm việc thay cho thư mời.

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000024916958

TRUY CẬP HÔM NAY: 10867

ĐANG ONLINE: 95