Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 11/12/2023 đến ngày 15/12/2023


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

11/12

7h20: Chào cờ - Sinh hoạt dưới cờ.

 

 - Tuyên truyền pháp luật: Quyết định 1658/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 (Phòng Dự báo – Cơ sở dữ liệu).

 

 - Tổ chức Hội thi tìm hiểu “Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”.

 

8h30: Hội ý Ban Giám đốc Trung tâm.

 

9h30: Họp giao ban công tác tuần 50 tại phòng họp lầu 4 (TP: BGĐ, Trưởng/phó phòng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn).

 

10h30: Họp đánh giá, xếp loại viên chức - người lao động năm 2023 (TP: BGĐ, Trưởng/phó phòng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn, đ/c Khoa phòng TC-KT ghi biên bản).

14h00: Đ/c Đỗ Thanh Vân dự phân tích đảng viên tại tổ đảng 2 – phòng họp lầu 4 (tổ đảng 2 chuẩn bị nội dung)

 

14h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết rà soát tin duyệt đăng web để TT TTLĐ (Phòng NC-TTLĐ trình đề xuất tin).

THỨ BA

12/12

8h30: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu dự phân tích đảng viên tại tổ đảng 1 – phòng họp lầu 4 (tổ đảng 1 chuẩn bị nội dung)

14h00: Đ/c Đỗ Thanh Vân, Đ/c Phan Kỳ Quan Triết dự phân tích đảng viên tại tổ đảng 3 – phòng họp lầu 4 (tổ đảng 3 chuẩn bị nội dung)

THỨ TƯ

13/12

9h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết rà soát dự thảo Phương án đảm bảo An ninh – Trật tự của cơ quan (tại P.làm việc – Phòng TCKT chuẩn bị).

14h30: Họp chi ủy chi bộ tháng 12/2023.

THỨ NĂM

14/12

08h30: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên năm 2023 (TP: toàn thể đảng viên).

14h00: Họp chi bộ tháng 12/2023 tại phòng họp lầu 4 (mời đảng viên cùng dự).

 

16h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu họp TP, P.TP Tổ chức - Kế toán tại phòng làm việc.

THỨ SÁU

15/12

7h45: Trao quyết định Chi ủy viên tại Hội trường (TP: tất cả đảng viên).

 

8h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu dự Hội nghị tập huấn Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước và triển khai Thông tư số 13/2023/TT-BNV tại Hội trường Sở, lầu 10 (TP: Đ/c Hiền , Phương cùng dự).

14h00: Họp Hội đồng sáng kiến Trung tâm  tại phòng họp lầu 4 (mời thành viên hội đồng, Phòng TCKT chuẩn bị nội dung).

 

15h00: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Trung tâm tại phòng họp lầu 4 (mời thành viên hội đồng, Phòng TCKT chuẩn bị nội dung).

CHỦ NHẬT

 8h00: Ban Giám đốc dự “Ngày hội kết nối việc làm cho đoàn viên công đoàn, thanh niên công nhân và người lao động” trên địa bàn Thành phố (tại Cung Văn hóa Lao động Thành phố (số 55B Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q.1).

 

 

 

Lưu ý:

- Lãnh đạo các phòng có trách nhiệm chuẩn bị nội dung làm việc và thông tin đến các thành viên có liên quan chuẩn bị nội dung.

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

- Lịch làm việc thay cho thư mời.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000024515556

TRUY CẬP HÔM NAY: 932

ĐANG ONLINE: 21