Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 03/02/2023


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

30/01

7h45: Chào cờ

 

- Kể chuyện đầu tuần (Minh Khoa thực hiện)

 

 8g30: Hội ý Ban Giám đốc Trung tâm.

 

09h30: Họp giao ban công tác tuần 05 tại phòng họp (TP: BGĐ, Trưởng/phó phòng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn)

 

THỨ BA

31/01

9h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu làm việc với Chi đoàn về chương trình năm 2023 (Tp: Bí thư, Phó Bí thư chuẩn bị nội dung)

14h00: Đ/c Đỗ Thanh Vân làm việc với Tổ quan sát ttlđ tại phòng họp, Quốc Huy chuẩn bị báo cáo tổng họp Kết quả Quan sát tháng 1/2023

 

15h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết thực hiện TTLĐ – VOH

THỨ TƯ

01/02

9h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu làm việc với Công đoàn về chương trình năm 2023 (Tp: BCH Công đoàn chuẩn bị nội dung)

 

Đ/c Phan Kỳ Quan Triết tiếp công dân định kỳ (Cả ngày)

14h00: Đ/c Đỗ Thanh Vân làm việc với Đ/c Thắng TTDVVL TP, tại TTDVVLTP (Tp: Châu, Triều cùng dự)

THỨ NĂM

02/02

09h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu họp TP, P.TP Tổ chức Kế toán tại phòng làm việc

 

09h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp dự thảo DS khách mời cho Hội thảo (tại phòng họp; TP: đ/c Châu chuẩn bị đủ tài liệu từ VB 843 mới, Quang Huy, Quốc Huy, Thành)

14h00: Đ/c Đỗ Thanh Vân làm việc với lãnh đạo Phòng Dự báo – Cơ sở dữ liệu về triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2023 tại phòng họp

THỨ SÁU

03/02

8h00: Ban Giám đốc Trung tâm làm việc với Đ/c Nguyễn Văn Lâm về dự án công nghệ thông tại Phòng họp A3.2

14g00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, Quy định 1374 và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 tại Sở.

 

15h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp công việc tuần P.NCTTLĐ (tại phòng họp; TP: đ/c Châu, Quang Huy, Quốc Huy, Thành).

 

Lưu ý:

- Lãnh đạo các phòng có trách nhiệm chuẩn bị nội dung làm việc và thông tin đến các thành viên có liên quan chuẩn bị nội dung.
- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000022279304

TRUY CẬP HÔM NAY: 4140

ĐANG ONLINE: 24