Tiếp đoàn kiểm tra


Thực hiện Kế hoạch số 189/KH-CĐS ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Công đoàn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, và công tác thu chi, quản lý tài chính công đoàn năm 2022; Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-CĐS ngày 12 tháng 7 năm 2022 về việc Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn và công tác thu chi, quản lý tài chính năm 2022 đối với Công đoàn cơ sở Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh.


Ngày 18 tháng 10 năm 2022, Đoàn kiểm tra đến làm việc tại Trung tâm gồm:


- Đ/c Trần Thanh Quang, Phó Chủ tịch Công đoàn Sở - Trưởng đoàn;


- Đ/c Hồ Phú Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Sở - Phó đoàn


- Đ/c Lê Thị Thanh Thủy, Văn phòng CĐS, Ủy viên UBKT CĐS - Thành viên;


- Đ/c Đào Thị Thu Hồng, Chuyên viên Phòng Kế hoạch, Tài chính Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố - Thành viên


Về phía Công đoàn Trung tâm tiếp đoàn kiểm tra gồm có:


- Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu - Bí thư, Giám đốc Trung tâm


- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Châu - Chủ tịch Công đoàn Trung tâm


- Đ/c Nguyễn Yến Linh - Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm


- Đ/c Lê Ngọc Thanh Lan - Ủy viên Ban Chấp hành, Kế toán Công đoàn.


Sau hơn 03 giờ làm việc đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị tài liệu và các hoạt động của Công đoàn Trung tâm như tuyên truyền vận động đoàn viên tích cực đăng ký “Phụ nữ 02 giỏi - Nam giới điểm 10”; quan tâm giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Chi bộ trong năm kết nạp 01 đoàn viên đứng vào hàng ngũ Đảng, công tác nữ công, văn thư lưu trữ và thu chi tài chính…Bên cạnh những mặt mạnh công đoàn đơn vị vẫn còn vài thiếu sót cần điều chỉnh, bổ sung và khắc phục trong thời gian tới.


Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm tiếp thu đầy đủ các nội dung của đoàn kiểm tra và chấn chỉnh trong thời gian tới. Công đoàn đơn vị rất vui vì được đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả mà Công đoàn Trung tâm đã triển khai, tham gia các hoạt động đặc biệt là công tác chăm lo đời sống tinh thần - vật chất và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động./.


Một số hình ảnh

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000024515516

TRUY CẬP HÔM NAY: 892

ĐANG ONLINE: 8