Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 19/09/2022 đến ngày 23/09/2022


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

19/9

7h45: Chào cờ

 

- Kể chuyện đầu tuần (Minh Thư thực hiện)

 

- Tuyên truyền pháp luật: Thông tư quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử (Phòng Dự báo – Cơ sở dữ liệu thực hiện).

 

- Triển khai Công văn số 28715/SLĐTBXH-TTS về triển khai Thông tri số 03-TT/ĐUS ngày 19/8/2022 (Phòng Tổ chức – Kế toán thực hiện)

 

8h30: Hội ý Ban Giám đốc Trung tâm.

 

9h00: Họp giao ban công tác tuần 39 tại phòng họp (TP: BGĐ, Trưởng/phó phòng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn)

 

THỨ BA

20/9

08h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp rà soát nội dung Bản tin TTLĐ – VOH-Kỳ 18 (Tại phòng họp; TP: Lãnh đạo phòng Nghiên cứu – Thị trường lao động)

14h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu làm việc với lãnh đạo phòng DBCSDL về nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng 3 tháng cuối năm và năm 2023 (TP: mời đ/c Vân – PGĐ; đ/c Triều, Linh).

THỨ TƯ

21/9

8h30: Họp xét thi đua đánh giá hiệu quả công việc đối với viên chức, người lao động quý 3/2022 (Phòng Tổ chức – Kế toán chuẩn bị và mời họp)

14h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu dự Hội nghị giao ban chuyên đề “Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới” tại Phòng họp trực tuyến lầu 9

THỨ NĂM

22/9

 

08h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu dự họp Ban Chỉ đạo 35 về 01 vụ việc tại Phòng họp lầu 5

 

8h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết duyệt tin bài đăng web (Phòng Nghiên cứu – Thị trường lao động chuẩn bị)

14h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu làm việc với lãnh đạo phòng NCTT về nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng 3 tháng cuối năm và năm 2023 (TP: mời đ/c Triết – PGĐ; đ/c Châu, Hải, Quang Huy).

THỨ SÁU

23/9

08h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu dự họp Tổ Công tác 1374 của Đảng ủy Sở tại Phòng họp lầu 5

14h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết thông tin TTLĐ – Chương trình: Câu chuyện nghề nghiệp với VOH – Kỳ 18

 

Lưu ý:

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.
- Lịch có thể thay đổi hoặc bổ sung theo tình hình thực tế.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000022279079

TRUY CẬP HÔM NAY: 3907

ĐANG ONLINE: 14