Dự báo nhu cầu nhân lực của 6 ngành công nghiệp tại TP.HCM


Giai đoạn 2022 - 2026, TP.HCM tập trung phát triển các khu công nghiệp - công nghệ cao, phát triển các ngành sử dụng nhiều lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, phát triển công nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ và thiết bị hiện đại nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường.

 

Dự báo nhu cầu nhân lực của 6 ngành công nghiệp tại TP.HCM

Theo tính toán, lao động làm việc trong ngành dệt may - giày da giai đoạn 2022 - 2026 là từ 394.609 - 437.584 lao động, với tốc độ tăng bình quân 2,62%/năm

 

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM (Sở Lao động-Thương binh-Xã hội) vừa công bố dự báo nhu cầu nhân lực của 6 ngành công nghiệp quan trọng tại TP.HCM trong giai đoạn 2022-2026.

 

Ngành dệt may – giày da trong giai đoạn 2022-2026 cần gần 500.000 lao động

 

Báo cáo nhận định dệt may và giày da là 2 ngành thâm dụng lao động, thu hút một lượng lớn  lao động có tay nghề.

 

Theo quy hoạch phát triển giai đoạn 2022-2026, ngành công nghiệp dệt may - giày da được phân bổ 7 khu vực, trong đó phía Nam gồm 2 khu vực: vùng Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng Sông Cửu Long với TP.HCM là trung tâm thiết kế thời trang, trung tâm sản xuất mẫu mã, cung cấp dịch vụ, nguyên phụ liệu, công nghệ dệt may.

 

Nhà nước sẽ xây dựng một số khu công nghiệp ngành dệt may đồng bộ bao gồm chuỗi sợi- dệt- nhuộm, hoàn tất vải- may mặc, hình thành chuỗi giá trị và cung ứng hoàn chỉnh giữa sản xuất sợi, vải, may và sản xuất nguyên, phụ liệu; ưu tiên dự án sử dụng công nghệ hiện có tốt nhất, có quy trình sản xuất đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu về sản xuất dệt may bền vững, tuần hoàn; tạo hành lang pháp lý và các điều kiện để ngành dệt may phát triển đúng tầm.

 

Theo tính toán, lao động làm việc trong ngành dệt may - giày da giai đoạn 2022 - 2026 là từ 394.609 - 437.584 lao động, với tốc độ tăng bình quân 2,62%/năm.

 

12-6-22-May-xuat-khau-1-4900-1655007569..

Ngành dệt may - giày da phía Nam sẽ gồm hai khu vực: Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM là trung tâm thiết kế thời trang, trung tâm sản xuất mẫu mã, cung cấp dịch vụ, nguyên phụ liệu, công nghệ dệt may

 

Ứng dụng mô hình ARIMA (1,1,1) để dự báo nhu cầu nhân lực ngành Dệt may - Giày da giai đoạn 2022 – 2026, trên cơ sở dữ liệu nhu cầu nhân lực ngành dệt may - giày da giai đoạn 2010 – 2021, Trung tâm Dự báo cho biết trong khoảng thời gian 2022-2026, bình quân mỗi năm ngành dệt may - giày da cần khoảng 20.857 - 21.986 số chỗ làm việc, chiếm khoảng 7% tổng nhu cầu nhân lực.

 

Còn khi ứng dụng mô hình ARIMA (0,1,0) để dự báo nhu cầu nhân lực ngành dệt may - giày da theo trình độ chuyên môn kỹ thuật giai đoạn 2022 – 2026, hai ngành này cần khoảng 14.270 - 15.287 chỗ làm việc, chiếm 69,97% tổng nhu cầu nhân lực ngành dệt may - giày da.

 

Trong đó, trình độ sơ cấp cần 9.506 - 10.337 chỗ làm việc, chiếm 47,61%; trung cấp cần 2.527 - 2.606 chỗ làm việc, chiếm 11,37%; cao đẳng cần 1.585 - 1.685 chỗ làm việc, chiếm 7,98%; đại học trở lên cần 652 - 659 chỗ làm việc, chiếm 3,01%. Còn trình độ chưa qua đào tạo cần 6.587 - 6699 chỗ làm việc, chiếm 30,03%.

 

Bốn ngành công nghiệp trọng điểm cần 89,64% nhân lực đã qua đào tạo

 

Giai đoạn 2022 - 2026, TP.HCM tập trung phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, phát triển các ngành sử dụng nhiều lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, phát triển công nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ và thiết bị hiện đại nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường. Trong đó 4 ngành công nghiệp trọng điểm bao gồm ngành cơ khí; điện tử - công nghệ thông tin; chế biến tinh lương thực thực phẩm; hóa dược - cao su cần khoảng 271.510 – 322.897 chỗ làm việc.

 

Đến năm 2026, nhu cầu nhân lực qua đào tạo: 89,64%, trong đó, trình độ trung cấp có tỷ lệ cao nhất 25,55%, sơ cấp nghề: tỷ lệ 21,37%, cao đẳng: tỷ lệ 20,19%, đại học trở lên: tỷ lệ 22,53%.

 

Nhu cầu nhân lực 4 ngành công nghiệp trọng điểm chiếm 23,22% tổng nhu cầu nhân lực hằng năm, trong giai đoạn 2022 - 2026.

 

12-6-22-nhu-cau-nhan-luc-3236-1655007569

 

- Ngành cơ khí: Ưu tiên phát triển các nhóm ngành: cơ khí khuôn mẫu, máy móc thiết bị điện, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản và công nghiệp chế biến, sản xuất dụng cụ gia đình, sản xuất máy công cụ, sản xuất máy động lực, sản xuất dụng cụ y tế, quang học, đồng hồ.

 

Nhu cầu nhân lực bình quân hằng năm của ngành cơ khí khoảng 15.236 – 17.393 người, chiếm khoảng 5,43% tổng nhu cầu nhân lực. Nhu cầu nhân lực qua đào tạo khoảng 75,35%, trong đó, trình độ sơ cấp: 21,85%; trung cấp: 28,21%; cao đẳng: 17,78%; đại học trở lên: 7,51%.

 

- Ngành điện tử - công nghệ thông tin: Ưu tiên đầu tư sản phẩm công nghệ cao, dịch vụ công nghệ cao như sản xuất các sản phẩm, linh kiện, thiết bị tin học, viễn thông, nghe nhìn, sản xuất phần mềm và nội dung số.

 

Nhu cầu nhân lực ngành điện tử - công nghệ thông tin ngày càng tăng, đặc biệt về chuyên ngành và chất lượng nhân lực chuyên môn cao. Dự kiến nhu cầu nhân lực bình quân hằng năm khoảng 25.594 – 28.843 người, chiếm 9,06% tổng nhu cầu nhân lực. Nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo là 95,21%; trong đó, trình độ sơ cấp: 22%, trung cấp: 21,08%, cao đẳng: 22,29%, đại học trở lên: 29,84%.

 

12-6-22-Dien-tu-1-4728-1655007570.jpg

Ngành điện tử - công nghệ thông tin ưu tiên đầu tư sản phẩm công nghệ cao, dịch vụ công nghệ cao như sản xuất các sản phẩm, linh kiện, thiết bị tin học, viễn thông, nghe nhìn, sản xuất phần mềm và nội dung số

 

- Ngành hóa dược - cao su: ưu tiên phát triển sản phẩm cao su, sản phẩm plastic, sản xuất chất tẩy rửa, sản xuất dược phẩm: tập trung nghiên cứu các loại dược liệu từ thiên nhiên để sản xuất các loại tá dược và vitamin phục vụ nhu cầu chữa bệnh trong nước, tiến tới xuất khẩu, sản phẩm hóa chất tinh khiết, sản xuất sơn.

 

Nhu cầu nhân lực bình quân hằng năm khoảng 12.535 – 14.066 người, chiếm 4,43% tổng nhu cầu nhân lực. Nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo là 92,5%; trong đó, trình độ sơ cấp: 32,27%, trung cấp: 32,55%, cao đẳng: 19,36%, đại học trở lên: 8,32%.

 

- Ngành chế biến tinh lương thực thực phẩm: ưu tiên phát triển sản xuất sữa, sản xuất dầu thực vật, chế biến thủy sản, chế biến thịt, xay xát, sản xuất bia, rượu, nước giải khát.

 

Nhu cầu nhân lực bình quân hằng năm khoảng 12.567 – 13.258 người, chiếm 4,3% tổng nhu cầu nhân lực. Nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo chiếm 77,19%; trong đó, trình độ sơ cấp: 30,75%, trung cấp: 15,87%, cao đẳng: 20,32%, đại học trở lên: 10,25%.

 

Nguồn: doanhnhansaigon.vn - TN

Link: https://doanhnhansaigon.vn/thoi-su-trong-nuoc/du-bao-nhu-cau-nhan-luc-cua-6-nganh-cong-nghiep-tai-tp-hcm-1111410.html

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000024515433

TRUY CẬP HÔM NAY: 809

ĐANG ONLINE: 15