Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

17/02

07g30: Chào cờ - Sinh hoạt đầu tuần - Kể chuyện đầu tuần (Thanh Ngân thực hiện)

 

- Tuyên truyền pháp luật: Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (Chi đoàn thực hiện).

14g00: Họp Giao ban công tác Chi ủy - BGĐ – Lãnh đạo các phòng và 02 đoàn thể (TP: Chi ủy, BGĐ, Trưởng/ phó các phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn thanh niên)

THỨ BA

18/02

08g00: Tiếp tổ công tác duyệt văn kiện đại hội tại các chi - đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Trung tâm (TP: Chi ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn thanh niên)

14g00: Làm việc với Phòng Tổ chức - Hành chính về các nội dung đảm bảo hoạt động cơ quan, thực hiện cải cách hành chính (TP. Lãnh đạo phòng)

THỨ TƯ

19/02

08g00: Triển khai tập huấn kỹ năng thực hiện công tác tư vấn hướng nghiệp năm 2020 (TP: Phòng NCPT thông báo danh sách viên chức tham dự)

14g00: Tham dự sinh hoạt Chi đoàn tháng 2/2020 (TP: BCH, đoàn viên chi đoàn)

THỨ NĂM

20/02

08g00: Tham dự tập huấn kỹ năng thực hiện công tác tư vấn hướng nghiệp năm 2020 (tiếp theo)

14g00: Nghe báo cáo về thực hiện chỉ tiêu hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động (TP: TP HN-TVNL, TP TT TTLĐ)

THỨ SÁU

21/02

08g00: Trao đổi chuyên môn với Phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu

Làm việc tại Trung tâm

 

Lưu ý:

    - Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

    - Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015697752

TRUY CẬP HÔM NAY: 1058

ĐANG ONLINE: 20