Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

11/11

07g30: Chào cờ - Sinh hoạt đầu tuần

 

- Kể chuyện đầu tuần (C Mai thực hiện).

 

-Tuyên truyền pháp luật: Luật trồng trọt (Phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu thực hiện).

 

- Triển khai Quyết định số 4700/QĐ-UB của UBND Thành phố ban hành tiêu chí và quy trình công nhận “Khu - phố ấp sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”, “Phường - xã - thị trấn không xả rác ra đường và kênh rạch” và “Công trình, giải pháp, sáng kiến xanh” (Phòng TC-HC)

 

- Báo cáo kết  quả viên chức thực hiện báo cáo chuyên môn (phòng Thông tin thực hiện)

 

09g00: Họp Giao ban công tác Chi ủy - BGĐ – Lãnh đạo các phòng và 02 đoàn thể.(TP: Chi ủy, BGĐ, Trưởng các phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn thanh niên)

 

14g00: Nghe báo cáo về các nội dung đăng ký sáng kiến của viên chức và các phòng (TP. Lãnh đạo phòng TC-HC)

THỨ BA

12/11

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

THỨ TƯ

13/11

8g00: Họp chi bộ định kỳ tháng 11

14g00: Làm việc với Phòng NC&PT về nội dung đăng ký nghiên cứu nội bộ năm 2020

THỨ NĂM

14/11

8g00: Trao đổi công việc với lãnh đạo phòng CN-CSDL

 

+ Trao đổi chuyên môn về nghiệp vụ dự báo (TP: lãnh đạo phòng PTDB, TT TTLĐ, CN-CSDL)

14g00: Dự hội thảo

THỨ SÁU

15/11

8g00: Dự Hội nghị đánh giá công tác tư tưởng phẩm chất đạo đức, lối sống của đoàn viên công đoàn Sở LĐTBXH tại Viện khoa học An toàn vệ sinh lao động

 

13g30: Họp với BCH Công đoàn về kế hoạch phối hợp tổ chức Hội nghị CC-VC, NLĐ năm 2020

 

15g00: Phối hợp với Công đoàn, Chi đoàn thực hiện dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc cây xanh.

 

Lưu ý:

    - Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

 - Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017198454

TRUY CẬP HÔM NAY: 214

ĐANG ONLINE: 16