Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

07/10

07g30: Chào cờ - Sinh hoạt đầu tuần

 

+ Kể chuyện đầu tuần (C. Châu thực hiện).

 

+Tuyên truyền pháp luật: Luật phòng chống tham nhũng (Phòng Thông tin và Thị trường lao động thực hiện).

 

+ Báo cáo chuyên môn với nội dung “Yêu cầu thị trường lao động về hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực tại TPHCM” (Minh Hùng thực hiện)

 

+ Bình chọn câu chuyện về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo Bác (Chi Đoàn thực hiện)

 

09g30: Họp Giao ban công tác Chi ủy - BGĐ – Lãnh đạo các phòng và 02 đoàn thể.(TP: Chi ủy, BGĐ, Trưởng các phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn thanh niên)

14g00: Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến (TP: Thành viên Ban Tổ chức)

THỨ BA

08/10

8g00: Làm việc với đơn vị xây dựng

14g00: Làm việc với Phòng Tổ chức - hành chính về phê duyệt các nội dung đăng ký sáng kiến của viên chức Trung tâm (TP: P. TC-HC)

THỨ TƯ

09/10

8g00: Nghe báo cáo về tình hình chuẩn bị số liệu phân tích dự báo (TP: Lãnh đạo Phòng PTDB, TT TTLĐ, CN-CSDL)

14g00: Nghe báo cáo về tiến độ thu thập thông tin cung - cầu lao động, điều tra nhu cầu sử dụng lao động (TP: Lãnh đạo P.CN-CSDL, HN-TVNL, TT-TTLĐ)

THỨ NĂM

10/10

 

8g00: Làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Gò vấp(TP: Phòng TC-HC cử viên chức cùng dự, chuẩn bị các nội dung có liên quan)

 

9g30: Duyệt hình ảnh, tư liệu phục vụ Hội nghị (TP: P.CN-CSDL, P.NC-PT, P. TC-HC)

14g00: Trao đổi với Phòng Việc làm về các nội dung liên quan đến thu thập thông tin cung - cầu lao động, điều tra nhu cầu sử dụng lao động

THỨ SÁU

11/10

8g00: Dự Hội nghị sinh hoạt chuyên đề của Khối thi đua 05 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Đình

14g00: Tổng kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị điển hình tiên tiến

 

Lưu ý:

    - Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

 - Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015386684

TRUY CẬP HÔM NAY: 6185

ĐANG ONLINE: 38