Tỷ lệ thất nghiệp giảm, đời sống dân cư và an sinh xã hội được cải thiện


Theo nhận định của Tổng cục Thống kê, lao động, việc làm cả nước trong 9 tháng năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực, số người có việc làm tăng, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm giảm dần. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ

 

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên 9 tháng năm 2019 là 55,5 triệu người, tăng 310,9 nghìn người so với cùng kỳ năm trước (quý III/2019 là 55,7 triệu người, tăng 263,8 nghìn người); lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 48,9 triệu người, tăng 425,6 nghìn người. Lao động 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý III/2019 ước tính là 54,6 triệu người; tính chung 9 tháng là 54,4 triệu người, bao gồm 19,1 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 35% tổng số (giảm 3,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước); khu vực công nghiệp và xây dựng 15,9 triệu người, chiếm 29,2% (tăng 2,6 điểm phần trăm); khu vực dịch vụ 19,4 triệu người, chiếm 35,8% (tăng 0,6 điểm phần trăm).

 

Tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước 9 tháng năm 2019 là 1,99% (quý I là 2,00%; quý II là 1,98%; quý III là 1,99%), trong đó khu vực thành thị là 2,94%; khu vực nông thôn là 1,52%.

 

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi 9 tháng năm nay là 1,32% (quý I/2019 là 1,21%; quý II và quý III là 1,38%), trong đó khu vực thành thị là 0,73%; khu vực nông thôn là 1,63%.

 

Thiếu đói trong nông dân giảm mạnh

 

Theo Tổng cục Thống kê, chương trình xây dựng nông thôn mới trong những năm qua có tác động tích cực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân khu vực nông thôn, đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn. Tính đến cuối tháng 9/2019, cả nước có 4.458 xã (đạt 50%) và 76 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Thiếu đói trong nông dân giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 9, cả nước chỉ có 5 địa phương phát sinh thiếu đói với 0,7 nghìn hộ thiếu đói, giảm 52% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 3,2 nghìn nhân khẩu thiếu đói, giảm 44,3%. Tính chung 9 tháng năm 2019, cả nước có 67,5 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 273,2 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 32%.

 

Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Theo báo cáo sơ bộ, tổng các suất quà trao tặng cho các đối tượng chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội trong 9 tháng khoảng 5,1 nghìn tỷ đồng, bao gồm 3,1 nghìn tỷ đồng quà thăm hỏi và hỗ trợ các đối tượng chính sách; 1,2 nghìn tỷ đồng hỗ trợ các hộ nghèo và gần 0,8 nghìn tỷ đồng cứu đói, cứu trợ xã hội khác. Bên cạnh đó, đã có hơn 20 triệu thẻ bảo hiểm y tế, sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí được phát tặng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn cả nước.

 

Nguồn: baodansinh.vn

Link: http://baodansinh.vn/ty-le-that-nghiep-giam-doi-song-dan-cu-va-an-sinh-xa-hoi-duoc-cai-thien-20190928135027629.htm

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000016096437

TRUY CẬP HÔM NAY: 2244

ĐANG ONLINE: 30