Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM

 (Tuần 18, năm 2019, từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019)

 

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

29/4

Nghỉ Lễ Chiến thắng (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2019

Công chức, Viên chức trực theo phân công

 

THỨ BA

30/4

THỨ TƯ

01/5

THỨ NĂM

02/5

08g00: Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.(TP: Đ/c Đào, Trúc, Lãnh đạo các phòng, BCH 02 đoàn thể)

 

09g00: Làm việc về khảo sát doanh nghiệp đợt 2 (TP: Đ/c Đào, Trúc và toàn thể viên chức) (phòng Thông tin thị trường lao động chuẩn bị nội dung báo cáo)

14g00: Duyệt kế hoạch công tác quý 2 của cá nhân viên chức phòng Kế toán – Tài chính và Phòng Tổ chức –Hành chính (TP: Đ/c Đào, Trúc và viên chức phòng)

THỨ SÁU

03/5

8g00: Làm việc với phòng Kế toán – Tài chính về Quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ giao dịch trực tuyến công (Đ/c Đào, phòng KT-TC).

 

8g00: Làm việc với Phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực về công tác tháng 5 (TP: Đ/c Trúc, viên chức phòng)

14g00: Tiếp đoàn Kiểm tra công tác cán bộ theo kế hoạch số 4934/KH-SLĐTBXH của Sở (TP: Đ/c Đào, Trúc, Trưởng các phòng thuộc Trung tâm)

THỨ BẢY

04/5

08g00: Dự họp giao ban tháng 4 và 4 tháng đầu năm năm 2019 của Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội  và triển khai Kế hoạch 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ và Kế hoạch luân chuyển cán bộ, công chức tại Phòng họp A. (TP: Đ/c Đào)

14g00: Làm việc với Phòng Công nghệ và Cơ sở Dữ liệu về công tác tháng 5 (Đ/c Trúc, Viên chức phòng)

 

Lưu ý:

- Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015662783

TRUY CẬP HÔM NAY: 579

ĐANG ONLINE: 19