Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM

 (Tuần 16, năm 2019, từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019)

 

Ngày

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

15/4

NGHỈ BÙ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Viên chức trực Lễ theo lịch trực được phân công

THỨ BA

16/4

08g00: Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.(TP: Đ/c Đào, Trúc, Lãnh đạo các phòng, BCH 02 đoàn thể).

 

09g00: Rà soát kế hoạch công tác quý 2 của phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực (TP: Đ/c Trúc, toàn thể viên chức phòng).

14g00: Họp với lãnh đạo phòng Phân tích dự báo (TP: Đ/c Đào, Triều, Nga, Hải).

 

14g00: Rà soát kế hoạch công tác quý 2 của phòng Nghiên cứu và phát triển (TP: Đ/c Trúc, toàn thể viên chức phòng).

THỨ TƯ

17/4

08g00: Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2018 tại Hội trường Sở. (TP: Đ/c Đào,Trúc, Hiền, Hoàng Thảo)

 

13g00: Làm việc tại Trung tâm (Đ/c Đào)

 

14g00: Làm việc với Viện Nghiên cứu và Phát triển (Đ/c Trúc)

 

15g30: Trao đổi thông tin về tình hình lao động và khảo sát doanh nghiệp trong các KCX – KCN tại phòng Quản lý lao động – Ban quản lý KCX – KCN TP. (TP: Đ/c Trúc, phòng Thông tin thị trường lao động cùng dự).

 

THỨ NĂM

18/4

08g00: Duyệt kế hoạch công tác quý 2 của cá nhân viên chức phòng Kế toán – Tài chính, phòng Tổ chức – Hành chính.

(C. Trúc, A. Hiền tổng kiểm tra các nội dung có liên quan)

(TP: Đ/c Đào, Trúc, Lãnh đạo và viên chức các phòng)

 

14g00: Duyệt kế hoạch công tác quý 2 của cá nhân viên chức phòng Phân tích Dự báo, phòng Nghiên cứu và Phát triển.

(C. Trúc, A. Hiền tổng kiểm tra các nội dung có liên quan)

(TP: Đ/c Đào, Trúc, Lãnh đạo và viên chức các phòng)

THỨ SÁU

19/4

08g00: Duyệt kế hoạch công tác quý 2 của cá nhân viên chức phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực, phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu.

(C. Trúc, A. Hiền tổng kiểm tra các nội dung có liên quan)

(TP: Đ/c Đào, Trúc, Lãnh đạo và viên chức các phòng)

14g00: Duyệt kế hoạch công tác quý 2 của cá nhân viên chức phòng Thông tin thị trường lao động.

(C. Trúc, A. Hiền tổng kiểm tra các nội dung có liên quan)

(TP: Đ/c Đào, Trúc, Lãnh đạo và viên chức các phòng)

 

Lưu ý: - Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015441952

TRUY CẬP HÔM NAY: 2411

ĐANG ONLINE: 21