Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 22/03/2019


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
18/3
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

7g30: Chào cờ - kể chuyện đầu tuần: Cô Nguyễn Thị Hồng Duyên - cô giáo đưa nhiều giải thưởng học sinh giỏi hóa về vùng khó khăn  (Thanh Thảo thực hiện )


- Tuyên truyền pháp luật: NĐ số 167/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công (phòng Kế toán - tài chính thực hiện)


8g30: Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.


9g00: Làm việc về Quy chế trao đổi dữ liệu với 01 đơn vị

13g00: Làm việc về mời chuyên gia
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc

6g00 - 8g30: Tư vấn hướng nghiệp tại trường THPT Phan Đăng Lưu


9g00: Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ BA
19/3
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Học lớp Cao cấp Lý luận Chính trị
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Tham dự chương trình Hướng nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Dự Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2018-2020 tại Hội trường Sở

14g00: - Rà soát nội dung xây dựng kế hoạch quý 2 (phòng Hướng nghiệp, Thông tin và Nghiên cứu chuẩn bị nội dung)


- Làm với Chủ tịch và Phó chủ tịch Công đoàn về xây dựng Quy chế quản lý quỹ xã hội.

THỨ  TƯ
20/3
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Họp lãnh đạo phòng Tổ chức - Hành chính 14g00: Họp Trưởng các phòng nghiệp vụ
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Tham dự chương trình Hướng nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ NĂM
21/3
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Dự Hội nghị duyệt các nội dung thực hiện nhiệm vụ năm 2019 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố  tại Hội trường Sở. Học lớp Cao cấp Lý luận Chính trị
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Tham dự chương trình Hướng nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm 14g00: Làm việc với phòng Thông tin thị trường lao động về công tác khảo sát doanh nghiệp
THỨ SÁU
22/3
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

8g00: Họp Hội đồng đánh giá phân loại viên chức theo hiệu quả công việc quý 1/2019 (TP: thành viên hội đồng)


- Họp về công tác rà soát quy hoạch cán bộ (TP: Cấp ủy - Ban Giám đốc)

13g00: Giao ban công tác Quý 1 và phương hướng, công tác Quý 2 (toàn thể viên chức)
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Theo lịch Giám đốc
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Theo lịch Giám đốc

 

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013746881

TRUY CẬP HÔM NAY: 2991

ĐANG ONLINE: 23