Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 15/03/2019


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
11/3
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

7g30: Chào cờ - kể chuyện đầu tuần:   "Tấm gương cô giáo Lý Thị Hiệu" (Hương Thơm thực hiện )


- Tuyên truyền pháp luật: Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 02/11/2018 của UBND TP về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 trên địa bàn TPHCM (phòng Tổ chức - Hành chính thực hiện)


9g00: Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.

 

14g30: Sinh hoạt Chi bộ (toàn thể Đảng viên)
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc

6g45-8g30: Tư vấn hướng tại trường THPT Diên Hồng (quận 10)


9g00: Theo lịch Giám đốc

Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Theo lịch Giám đốc
THỨ BA
12/3
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Học lớp Cao cấp Lý luận Chính trị
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Tư vấn hướng nghiệp tại tỉnh Bình Phước
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Làm việc với phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực, phòng Thông tin thị trường lao động về chuẩn bị tham gia sàn giao dịch Làm việc tại Trung tâm
THỨ  TƯ
13/3
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Làm việc với các trưởng phòng 14g00: Làm việc với Ban chấp hành Chi đoàn về công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội Chi đoàn
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Tư vấn hướng nghiệp tại tỉnh Bình Phước
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Dự họp công khai bản kê khai tài sản năm 2018 của Ban Giám đốc Sở tại hội trường Sở 14g00: Làm việc với phòng Thông tin thị trường lao động 
THỨ NĂM
14/3
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Học lớp Cao cấp Lý luận Chính trị
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
7g30: Dự Hội thảo khoa học của trường Đại học Mở tại tỉnh Long An
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Làm việc với phòng Nghiên cứu và Phát triển 14g00: Dự họp về tiến độ triển khai thực hiện KH số 25037/KH-SLĐTBXH ngày 19/9/2019 về thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các đơn vị thuộc Sở theo NĐ số 167/NĐ-CP của Chính phủ tại phòng họp A
THỨ SÁU
15/3
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
9g00: Hợp với Trưởng phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực, phòng Thông thị trường lao động về nội dung phối hợp Ngày hội việc làm 14g00: Làm việc với Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính về công tác nhân sự và đề án xác nhập các phòng
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Dự tọa đàm chuyên đề "Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nữ công công đoàn cơ sở của Công đoàn Sở tại số 215 Võ Thị Sáu" Làm việc tại Trung tâm

 

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013746808

TRUY CẬP HÔM NAY: 2918

ĐANG ONLINE: 20