560.000 doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả


 

Phó Thủ tưng Vương Đình Hu ch trì bui hp báo. Ảnh: CP

Sáng 13-10, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi họp báo công bố chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp (DN) cả nước và các địa phương năm 2017. Chỉ tiêu đánh giá này do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển DN, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp xây dựng.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về bộ chỉ tiêu, trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao và hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khu vực DN phát triển nhanh chóng. Bình quân giai đoạn 2010-2017, số DN thực tế hoạt động tăng 10,5%/năm, số lao động thu hút làm việc trong khu vực DN tăng 5,9%/năm, vốn sản xuất kinh doanh tăng 15,4%/năm, doanh thu tăng 15,6%/năm, lợi nhuận tăng 13,7%/năm và đóng góp cho ngân sách Nhà nước tăng 12,4%/năm.

Tính đến thời điểm 1-7-2018, cả nước có 702.710 DN đang tồn tại thuộc diện quản lý thuế của Tổng cục Thuế. Trong số đó, có 674.759 DN tồn tại có báo cáo tài chính hoặc không có báo cáo tài chính nhưng Tổng cục Thống kê điều tra được; 27.951 doanh nghiệp có trong danh sách quản lý của thuế nhưng không có báo cáo tài chính và Tổng cục Thống kê không xác minh được. Trong tổng số 674.759 DN có 560.417 DN đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh hoặc có chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh; có 80.948 DN đang tồn tại nhưng không có kết quả sản xuất kinh doanh (doanh thu bằng không và không phát sinh chi phí sản xuất, chỉ có chi phí để duy trì doanh nghiệp, như: nộp thuế môn bài…); có 33.394 DN ngừng hoạt động chờ giải thể.

Tổng lợi nhuận trước thuế của khu vực DN năm 2017 đạt 876,7 nghìn tỷ đồng, tăng 23,1% so với năm 2016. Đóng góp vào ngân sách Nhà nước của khu vực DN đạt 954,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10,8% so với năm 2016.

Thu nhập bình quân tháng một lao động năm 2017 của toàn bộ khu vực DN đạt 8,3 triệu đồng, tăng 10,1% so với năm 2016.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Bộ chỉ tiêu chủ yếu đánh giá mức độ phát triển DN cả nước và các địa phương là bức tranh nói lên tình hình sức khỏe của DN về doanh thu, chi phí, lợi nhuận, lao động, đóng góp cho ngân sách Nhà nước… Bộ chỉ số này cũng là cơ sở tốt để Chính phủ, các cơ quan Nhà nước, các địa phương tham khảo, nghiên cứu và đề ra chính sách phù hợp, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35...”.

Phó Thủ tướng cho rằng, các bộ và các ngành sử dụng bộ chỉ số này để phân tích, đánh giá, đối chiếu và rà soát lại các chính sách của mình trong từng ngành, từng lĩnh vực. Đối với các địa phương, trên cơ sở số liệu của bộ chỉ tiêu cũng phải phân tích, đánh giá thực trạng của DN địa phương mình, tính toán kỹ, có phương án phù hợp thực hiện nghị quyết của Chính phủ về phát triển DN; tiếp tục cải cách, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh địa phương.

“Các bộ ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách các điều kiện kinh doanh một cách thực chất và hiệu quả hơn”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

 

Nguồn : www.giaoduc.edu.vn

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013455594

TRUY CẬP HÔM NAY: 2415

ĐANG ONLINE: 9