Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
01/10
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

7g30: Chào cờ - kể chuyện đầu tuần: "Sư cô Thích Nữ Uyên Liên, Người mẹ của những trẻ lang thang, cơ nhỡ" (Trân thực hiện)


- Tuyên truyền pháp luật: KH số 526/KH-UBND ngày 03/02/2017 của UBNDTP về "Thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn TPHCM từ nay đến năm 2020".


9g30:  Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.

13g30: Họp phòng Phân tích Dự báo về công tác chuyên môn
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Nghỉ phép
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc 14g00: Làm việc với Tổ quản trị.
THỨ BA
02/10
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Dự họp Ban chấp hành Đảng bộ Sở mở rộng tại Hội trường Sở. 14g00: Làm việc với phòng Nghiên cứu và Phát triển về công tác Hội thảo (Phòng Nghiên cứu và Phát triển chuẩn bị nội dung báo cáo)
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Nghỉ phép
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ  TƯ
03/10
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Tiếp Giám đốc Sở về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. (TP: Cấp ủy, BGĐ và cán bộ chủ chốt) Học lớp Bồi dưỡng chuyên viên chính
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Nghỉ phép
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
THỨ NĂM
04/10
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Tổng kiểm tra công tác Hội thảo tại đơn vị. (TP: Trưởng các phòng, phòng Nghiên cứu và Phát triển chuẩn bị) 14g00: Làm việc với BCH 02 Đoàn thể
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Nghỉ phép
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Dự hội thảo Giáo dục nghề nghiệp Anh quốc - Việt Nam (cả ngày)
THỨ SÁU
05/10
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Dự họp giao ban tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018 của Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tại Hội trường Sở. Học lớp Bồi dưỡng chuyên viên chính
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Nghỉ phép
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm

 

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013360385

TRUY CẬP HÔM NAY: 2235

ĐANG ONLINE: 17