Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
13/8
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

7g30: Chào cờ - sinh hoạt đầu tuần


8g30: Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.
 

13g30: Họp Chi bộ (toàn thể Đảng viên)
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Theo lịch Giám đốc
THỨ BA
14/8
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
7g30: Học lớp đào tạo nghiệp vụ sư phạm trình độ sơ cấp tại trường Cao đẳng Nghề TPHCM
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
7g30: Học lớp đào tạo nghiệp vụ sư phạm trình độ sơ cấp tại trường Cao đẳng Nghề TPHCM
THỨ  TƯ
15/8
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
7g30: Học lớp đào tạo nghiệp vụ sư phạm trình độ sơ cấp tại trường Cao đẳng Nghề TPHCM
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
7g30: Học lớp đào tạo nghiệp vụ sư phạm trình độ sơ cấp tại trường Cao đẳng Nghề TPHCM
THỨ NĂM
16//8
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Tổng vệ sinh trụ sở mới
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
9g00: Đến Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
7g30: Tập huấn về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ, hàng hóa và xây lắp tại Viện Nghiên cứu và Phát triển TPHCM
THỨ SÁU
17/8
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
7g30: Học lớp đào tạo nghiệp vụ sư phạm trình độ sơ cấp tại trường Cao đẳng Nghề TPHCM
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm 13g00: Dự Ngày hội việc làm năm 2018 tại Trường Cao đẳng Bách Việt (Phòng Hướng Nghiệp cử Viên chức cùng dự)
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
7g30: Tập huấn về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ, hàng hóa và xây lắp tại Viện Nghiên cứu và Phát triển TPHCM

 

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013360346

TRUY CẬP HÔM NAY: 2193

ĐANG ONLINE: 16