Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018


 

NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
18/6
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

 

7g30: Chào cờ - Kể chuyện đầu tuần    Đai úy Lê Thanh Phong - tấm gương sáng trong học và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh (Quang Huy thực hiện)


- Tuyên truyển pháp luật: Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (phòng Tổ chức - Hành chính thực hiện)


9g30: Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.
 


14g00: Họp nhóm thực hiện công tác di dời, khánh thành (các Trưởng phòng - các Viên chức được phân công chuẩn bị báo cáo và dự họp)
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
THỨ BA
19/6
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Kiểm tra các công tác trang trí, sắp xếp, di dời tại trụ sở mới. Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ  TƯ
20/6
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
9g00: Thực hiện chương trình hướng nghiệp tuyển sinh tại trường Cao đẳng FPT - ARENA quận 10 Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Rà soát tiến độ thực hiện KH 364  (P. CN-CSDL, P.NC) Làm việc tại Trung tâm
THỨ NĂM
21/6
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
8g30: Dự Hội thảo tại Viện nghiên cứu phát triển thành phố (Triều - Thủy cùng dự) Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Làm việc với P.TT TTLĐ Làm việc tại Trung tâm
THỨ SÁU
22/6
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm

 

 Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014766309

TRUY CẬP HÔM NAY: 471

ĐANG ONLINE: 7