Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 23/04/2018 đến ngày 27/04/2018


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
23/4
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

7g30: Chào cờ - Kể chuyện đầu tuần: "Nhà giáo trẻ - Nguyễn Thiện Thông - Gỉang viên trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng TP.HCM" (Chị Ánh thực hiện)


- Tuyên truyền pháp luật: Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định thư về đường biên giới và mốc quốc gia giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (Phòng Kế toán - tài chính thực hiện)


- Phổ biến Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Giám đốc (phòng Phân tích Dự báo thực hiện)


- Tuyên truyền: Giỗ Tổ Hùng Vương
(Mùng 10 tháng 3 Âm lịch) - Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) (Công đoàn thực hiện)


9g00: Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.13g30: Họp bình xét thi đua tháng 4 (hội đồng thi đua khen thưởng Trung tâm dự)

 

14g00: Họp các Trưởng phòng về thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu trọng tâm trong Tháng 3 năm 2018 (theo sự phân công trong TB số 91/TT-TTDBNL)


14g45: Họp chuẩn bị phân công các công tác sắp xếp di dời về nhà mới (BGĐ - toàn thể Đảng viên - BCH 02 đoàn thể)

Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Theo lịch Giám đốc
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Theo lịch Giám đốc
THỨ BA
24/4 
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm

14g00: Dự Hội nghị Cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Sở để thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ tại Hội trường Sở. (BGĐ - Hiền cùng dự)


15g30: Dự Hội nghị  BCH Đảng bộ Sở phiên bất thường để thực hiện công tác cán bộ tại Hội trường Sở

Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm 14g00: Theo lịch Giám đốc
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm 14g00: Theo lịch Giám đốc
THỨ  TƯ
25/4
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (MÙNG 10/3)
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (MÙNG 10/3)
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (MÙNG 10/3)
THỨ NĂM
26/4
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ SÁU
27/4
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
9g00: Dự tổng kết chương trình Tuyển sinh "Đúng ngành nghề - Sáng tương lai" lần thứ X năm học 2017 - 2018 do báo Giáo dục TPHCM tổ chức  Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014766993

TRUY CẬP HÔM NAY: 45

ĐANG ONLINE: 99