Năm 2018: TPHCM phấn đấu tăng GRDP từ 8,3% đến 8,5%


(HCM CityWeb) - UBND TP đã phát động phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

 

Theo đó, TP sẽ phấn đấu tăng tổng sản phẩm nội địa (GRDP) từ 8,3% đến 8,5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 35% GRDP và tổng thu ngân sách đạt 100% dự toán.

 

TP HCM đặt mục tiêu tăng tổng sản phẩm nội địa từ 8,3 - 8,5% năm 2018.

 

Để tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2018 với khẩu hiệu “Đổi mói - Sáng tạo đế xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại” gắn với nội dung trọng tâm “Quyết tâm thực hiện đạt hiệu quả các nội dung 7 chương trình đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X”; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; tổ chức phát động, sâu rộng phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.
 

Nội dung phong trào thi đua cần tập trung vào công tác triển khai thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù để TP phát triển nhanh, bền vững nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp…


UBND TP cũng yêu cầu các ngành, các cấp duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua từ TP đến cơ sở, bảo đảm việc sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình giải pháp thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua của TP và cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp.

 

Công tác khen thưởng phải tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn, thực sự dân chủ, công khai, đảm bảo đúng quy trình, đúng thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định; chú ý khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, cán bộ cơ sở, cán bộ công tác ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn; tiếp tục thực hiện công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới và các mô hình hiệu quả; kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


VH

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000012693393

TRUY CẬP HÔM NAY: 269

ĐANG ONLINE: 13