Bổ sung hàng loạt ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng

Ngày 01/02/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 06/2019/TT-BLĐTBXH bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh...

1 2 3 4 5 » Cuối cùng 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017198445

TRUY CẬP HÔM NAY: 205

ĐANG ONLINE: 13