Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 01/12/2023


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

27/11

7h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết thông tin TTLĐ- định hướng nghề nghiệp – Tạp chí Giáo dục TP.HCM (Sáng và Chiều, Phòng NC-TTLĐ chuẩn bị).

 

7h20: Chào cờ - Sinh hoạt dưới cờ.

 

 Tuyên truyền pháp luật: Quyết định 328/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt chiến lược quản trị dữ liệu của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Phòng Dự báo – Cơ sở dữ liệu).

 

8h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu tham dự tập huấn về Thông tư số 44/2022/TT-BTC, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, Thông tư số 56/2022/TT-BTC tại Sở,  Hội trường lầu 10 (Đ/c Phương – Kế toán trưởng cùng dự).

13h30: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu tham dự tập huấn về Thông tư số 44/2022/TT-BTC, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, Thông tư số 56/2022/TT-BTC tại Sở, Hội trường lầu 10 (Đ/c Phương – Kế toán trưởng cùng dự).

THỨ BA

28/11

8h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu dự Hội nghị tập huấn trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật thực hiện dân chủ cơ sở và các văn bản có liên quan (TP: BGĐ, Trưởng/phó phòng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn).

13h30: Hội ý Ban Giám đốc Trung tâm.

 

14h00: Họp giao ban công tác tuần 48 tại phòng họp lầu 4 (TP: BGĐ, Trưởng/phó phòng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn).

 

15h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm tại đơn vị (TP: Chi ủy - BGĐ, trưởng các phòng chuyên môn và trưởng các đoàn thể).

 

16h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết rà soát tin duyệt đăng web để TTLĐ (Phòng NC-TTLĐ trình đề xuất tin).

THỨ TƯ

29/11

7h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết thông tin TTLĐ- định hướng nghề nghiệp – Tạp chí Giáo dục TP.HCM (Sáng và Chiều, Phòng NC-TTLĐ chuẩn bị).

 

8h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu dự Hội nghị chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí” gắn với sơ kết 01 năm thực hiện Thông tri số 03, 04-TT/ĐUS của BTV Đảng ủy Sở tại Sở, Hội trường B, lầu 10.

 

14h00: Đ/c Đỗ Thanh Vân hội ý với lãnh đạo Phòng DB-CSDL

THỨ NĂM

30/11

8h30: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu làm việc với lãnh đạo phòng Dự báo – Cơ sở dữ liệu về Kế hoạch năm 2024 (Mời đ/c Vân – PGD; Phòng DB-CSDL chuẩn bị nội dung).

 

Đ/c Phan Kỳ Quan Triết nghỉ phép đến hết ngày 30/11//2023.

14g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân dự họp nghiệm thu chính thức đề án Chiến lược lao động - việc làm giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030  tại Sở, Hội trường A, lầu 9.

THỨ SÁU

01/12

7h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết dự Hội thảo “kết nối người tìm việc và việc tìm người” tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP:Phòng NC-TTLĐ và P.DBCSDL chuẩn bị nội dung và cùng dự).

 

8h00: Đ/c Đỗ Thanh Vân báo cáo Thị trường lao động tại Trường Cao Đẳng NOVA (Lê Đức Thọ - Gò Vấp)

15h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu họp TP, P.TP Tổ chức - Kế toán tại phòng làm việc.

 

Lưu ý:

- Lãnh đạo các phòng có trách nhiệm chuẩn bị nội dung làm việc và thông tin đến các thành viên có liên quan chuẩn bị nội dung.

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000024515259

TRUY CẬP HÔM NAY: 635

ĐANG ONLINE: 12