Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 18/09/2023 đến ngày 22/09/2023


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

18/9

7h45: Chào cờ

 

- Tuyên truyền pháp luật: Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Phòng Nghiên cứu – Thị trường lao động).

 

- Các phòng Báo cáo nội dung công việc trong tuần.

 

8h30: Hội ý Ban Giám đốc Trung tâm.

 

9h30: Họp giao ban công tác tuần 38 tại phòng họp lầu 4 (TP: BGĐ, Trưởng/phó phòng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn).

 

14h30: Họp Hội đồng sáng kiến đơn vị xét sáng kiến quý 3/2023 tại phòng họp lầu 4 (mời thành viên Hội đồng và phòng TCKT chuẩn bị nội dung).

THỨ BA

19/9

08h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết tiếp công dân định kỳ cả ngày.

 

9h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp  BCH công đoàn Trung tâm về các công tác Quý IV (Phòng họp lầu 4, thành phần: BCH CĐ TT)

14h30: Đ/c Đỗ Thanh Vân làm việc với Chủ nhiệm đề tài NCKH tại phòng làm việc.

 

THỨ TƯ

20/9

9h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết làm việc với P.NC-TTLĐ về công tác thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu Quý IV (Phòng họp lầu 4, Phụ trách Phòng chuẩn bị nội dung)

 

10h30: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu làm việc với chi đoàn về công tác 9 tháng đầu năm và chương trình phương hướng 3 tháng cuối năm tại phòng làm việc (mời đ/c BT, PBT).

 

14h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu dự Hội nghị tập huấn Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn về điều kiện lao động và quan hệ lao động (Tp dự cùng đ/c Phương, đ/c Khoa).

 

14h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết làm việc với P.NC-TTLĐ về thực hiện Video Clip bản tin TTLĐ (Phòng họp lầu 4, Phụ trách Phòng chuẩn bị nội dung)

 

THỨ NĂM

21/9

8h30: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu dự hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Lãnh đạo đơn vị với viên chức và người lao động năm 2023 (toàn thể viên chức, người lao động dự) theo kế hoạch số 433/KH-TTDBNL ngày 14 tháng 8 năm 2023.

14h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết làm việc với P.NC-TTLĐ về duyệt tin sưu tầm về nội dung lao động – việc làm – đào tạo – công đoàn (Phòng họp lầu 4, Phụ trách Phòng chuẩn bị nội dung)

THỨ SÁU

22/9

8h30: Họp xét đánh giá quý 3 (Phòng TC-KT chuẩn bị các nội dung).

 

10h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu họp TP, P.TP Tổ chức - Kế toán tại phòng làm việc.

 

14h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu dự Hội nghị chuyên đề về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Đảng bộ Sở trong 09 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2023 tại Sở.

 

Lưu ý:

- Lãnh đạo các phòng có trách nhiệm chuẩn bị nội dung làm việc và thông tin đến các thành viên có liên quan chuẩn bị nội dung.
- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp hải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000023944110

TRUY CẬP HÔM NAY: 1993

ĐANG ONLINE: 15