Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 21/08/2023 đến ngày 25/08/2023


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

21/8

07h45: Chào cờ

 

- Tuyên truyền pháp luật: Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (Phòng Nghiên cứu – Thị trường lao động thực hiện).

 

Triển khai Công văn số 18938/SLĐTBXH-PCTNXH về việc triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không (Phòng Tổ chức – Kế toán thực hiện)

 

- Các phòng Báo cáo nội dung công việc trong tuần.

 

8h30: Hội ý Ban Giám đốc Trung tâm.

 

9h30: Họp giao ban công tác tuần 33 tại phòng họp lầu 4 (TP: BGĐ, Trưởng/phó phòng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn).

 

14h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu họp Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của chi bộ Trung tâm tại phòng họp lầu 4 (mời thành viên BCĐ dự).

 

 

15h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu họp tổ 1374 của chi bộ Trung tâm tại phòng họp lầu 4 (mời thành viên tổ 1374 dự).

THỨ BA

22/8

8h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu làm việc với lãnh đạo phòng Dự báo – Cơ sở dữ liệu về công tác chuẩn bị xây dựng phần mềm dự báo (Mời đ/c Vân – PGĐ, Phòng chuẩn bị nội dung).

14h00: Đ/c Đỗ Thanh Vân họp giao ban Dư luận xã hội tháng 9 năm 2023 tại Hội trường A, lầu 9

THỨ TƯ

23/8

9h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu làm việc với Tổ chức hợp tác quốc Đức (GIZ) tại phòng họp lầu 4 (TP: BGĐ đơn vị, lãnh đạo các phòng chuẩn bị nội dung).

14h00: Đ/c Đỗ Thanh Vân dự lễ ký kết hợp tác với Trường ĐH SPKT (Phòng DBCSDL, Phòng NC TTLĐ cử người cùng dự)

 

14h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp công việc phòng NC-TTLĐ (Phòng NCTTLĐ chuẩn bị đủ tài liệu)

THỨ NĂM

24/8

7h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết tham dự TT TTLĐ tại Trường Cao đẳng KT TP.HCM (Phòng NCTTLĐ chuẩn bị đủ tài liệu- phổ biến cách thức thực hiện cho thành viên; cùng thông tin: đ/c Triều; Huyền; Quang Đại)

13h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết tham dự TT TTLĐ tại Trường Cao đẳng KT TP.HCM (Phòng NCTTLĐ chuẩn bị đủ tài liệu- phổ biến cách thức thực hiện cho thành viên; cùng thông tin: đ/c Triều; Huyền; Quang Đại)

THỨ SÁU

25/8

8h30: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu họp TP, P.TP Tổ chức - Kế toán tại phòng làm việc.

14h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu làm việc với Tổ chức hợp tác quốc Đức (GIZ) về tổng kết chuyến khảo sát thực tế tại phòng họp lầu 4 (TP: BGĐ đơn vị, lãnh đạo các phòng chuẩn bị nội dung).

 

Lưu ý:

- Lãnh đạo các phòng có trách nhiệm chuẩn bị nội dung làm việc và thông tin đến các thành viên có liên quan chuẩn bị nội dung.
- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp hải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000023944096

TRUY CẬP HÔM NAY: 1979

ĐANG ONLINE: 11