HỘI NGHỊ TIẾP ĐOÀN KIỂM TRA VAI TRÒ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CỦA CẤP ỦY VÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ


Căn cứ Quyết định số 207-QĐ/ĐUS ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở về thành lập Đoàn kiểm tra vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy và người đứng đầu đơn vị. Chiều ngày 17/8/2023, Chi bộ Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh tiếp Đoàn kiểm tra đến thông qua dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh của chi bộ với 08 nội dung và mốc thời gian kiểm tra từ 01/8/2020 đến 31/5/2023.

 

Đoàn Kiểm tra đã thông qua nội dung dự thảo báo cáo thẩm tra, xác minh rất rõ ràng, cụ thể những mặt đạt được và chưa đạt của chi bộ và người đứng đầu cấp ủy. Đảng viên Chi bộ đã góp ý và trình bày thêm một số nội dung minh chứng để Đoàn Kiểm tra xem xét. Về cơ bản, chi bộ hoàn toàn thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo và tiếp thu nghiêm túc để để khắc phục trong thời gian tới tốt hơn.

 

Hình ảnh ghi nhận hội nghị của chi bộ

 

 

 

 

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000023944038

TRUY CẬP HÔM NAY: 1921

ĐANG ONLINE: 15