Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 17/07/2023 đến ngày 21/07/2023


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

17/7

07h45: Chào cờ

 

- Kể chuyện đầu tuần (Đ/c Lê Quang Đại thực hiện)

 

- Tuyên truyền pháp luật: Công văn số 14922/SLĐTBXH-VP ngày 05 tháng 7 năm 2023 về thông tin tuyên truyền mục triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình Đổi giấy phép lái xe trên cổng Dịch vụ công Quốc gia  (Phòng Tổ chức – Kế toán thực hiện).

 

- Các phòng Báo cáo nội dung công việc trong tuần.

 

8h30: Dự chương trình kỷ niệm 14 năm thành lập đơn vị (17/7/2009 – 17/7/2023) (TP toàn thể VC-NLĐ Trung tâm)

 

THỨ BA

18/7

Đ/c Đỗ Thanh Vân tiếp công dân định kỳ cả ngày

 

07h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết dự HN Sơ kết và sinh hoạt chuyên đề khối thi đua 01 tại Nhà Tang lễ TP.

 

09h00: Họp chi ủy chi bộ về nội dung chuẩn bị tài liệu kiểm tra của BTV Đảng ủy Sở (Đ/c Thư chuẩn bị).

14g00: Hội ý Ban Giám đốc Trung tâm.

 

14h30: Họp giao ban công tác tuần 29 tại phòng họp lầu 4 (TP: BGĐ, Trưởng/phó phòng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn)

THỨ TƯ

19/7

07h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết thông tin TTLĐ tại Trường cao đẳng CTIM (cùng các thành viên theo tờ trình đã phê duyệt).

14h00: Đ/c Đỗ Thanh Vân làm việc với Đ/c Quốc Huy về báo cáo quan sát thị trường lao động tại phòng họp lầu 4

THỨ NĂM

20/7

08h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp công việc tuần Phòng NCTTLĐ tại phòng họp lầu 4 (đ/c Quang Huy, Quốc Huy, Huy Thành, Thiên Hương chuẩn bị nội dung)

 

THỨ SÁU

21/7

09h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu họp TP, P.TP Tổ chức - Kế toán tại phòng làm việc

 

 

Lưu ý:

- Lãnh đạo các phòng có trách nhiệm chuẩn bị nội dung làm việc và thông tin đến các thành viên có liên quan chuẩn bị nội dung.
- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp hải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000023944045

TRUY CẬP HÔM NAY: 1928

ĐANG ONLINE: 14