Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 19/06/2023 đến ngày 23/06/2023


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

19/6

07h45: Chào cờ

 

- Kể chuyện đầu tuần (Đ/c Nguyễn Duy Khanh thực hiện)

 

- Tuyên truyền pháp luật: Kế hoạch 3439/KH-UBND ngày 26/9/2022 của Ủy ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh về thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh (Phòng Dự báo – Cơ sở dữ liệu thực hiện).

 

- Các phòng Báo cáo nội dung công việc trong tuần.

 

- Trao quà sinh nhật – Chứng nhận ĐVCĐ - Nam giới điểm 10 (BCHCĐ chuẩn bị)

 

09g00: Hội ý Ban Giám đốc Trung tâm.

 

10h00: Họp giao ban công tác tuần 25 tại phòng họp (TP: BGĐ, Trưởng/phó phòng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn)

14h00: Họp đánh giá hiệu quả công việc quý 2/2023 đối với Ban Giám đốc Trung tâm (phòng TC-KT chuẩn bị các nội dung)

THỨ BA

20/6

Đ/c Phan Kỳ Quan Triết tiếp công dân định kỳ (cả ngày)

 

8h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp rà chỉ tiêu rà thông tin Trường - CT2-CT3 (Tại phòng họp; TP: đ/c Quang Huy - Quốc Huy - Huy Thành và các viên chức được phân công theo theo dõi cùng dự - Quốc Huy chuẩn bị đủ tài liệu)

15h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu dự Lễ kỷ niệm 6 năm Ngày thành lập Viện và Hội nghị khách hàng năm 2023.

THỨ TƯ

21/6

8h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu dự hội thi văn nghệ theo Giấy mời Số:10/GM-KTĐ5 ngày 15/6/2023 của Khối TĐ5 vào lúc 8h00 tại Viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động (mời BGĐ, thành phần dự thi của đơn vị - đại diện BCHCĐTT cùng dự).

 

8h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp tham dự ngày kỷ niệm Báo chí CMVN – Tạp chí DNSG (Tại phòng họp; Đ/c Phương; Trúc chuẩn bị nội dung

14h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu họp đánh giá Nghị quyết 03 quý 2/2023 tại phòng họp lầu 4 (mời BGĐ, Trưởng các phòng, trưởng các đoàn thể đơn vị).

 

16h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu họp TP, P.TP Tổ chức - Kế toán tại phòng làm việc.

THỨ NĂM

22/6

8h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp BCHCĐTT và UBKT (Tại Q10-TP.HCM).

 

9h00: Đ/c Đỗ Thanh Vân làm việc với nhóm viết phần tổng quan (tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước) cùa đề tài NCKH tại phòng làm việc

 

THỨ SÁU

23/6

8h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu dự hội thao theo Giấy mời Số:10/GM-KTĐ5 ngày 15/6/2023 của Khối TĐ5 vào lúc 8h00 tại Làng Thiếu niên Thủ Đức (mời BGĐ, thành phần dự thi của đơn vị; đại diện BCHCĐTT cùng dự).

 

 

Lưu ý:

- Lãnh đạo các phòng có trách nhiệm chuẩn bị nội dung làm việc và thông tin đến các thành viên có liên quan chuẩn bị nội dung.
- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp hải đưc sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000023944180

TRUY CẬP HÔM NAY: 2079

ĐANG ONLINE: 19