Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 12/06/2023 đến ngày 16/06/2023


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

12/6

07h45: Chào cờ

 

- Tuyên truyền pháp luật: Thông tư số 17/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Nghiên cứu - Thị trường lao động thực hiện).

 

- Các phòng Báo cáo nội dung công việc trong tuần.

 

08h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu, đ/c Đỗ Thanh Vân dự Hội nghị BCH Đảng bộ Sở mở rộng lần thứ 15 và Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Sở tại Hội trường lầu 10 - Sở LĐTBXH.

14g00: Hội ý Ban Giám đốc Trung tâm.

 

14h30: Họp giao ban công tác tuần 24 tại phòng họp (TP: BGĐ, Trưởng/phó phòng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn)

THỨ BA

13/6

09h00: Họp chi ủy chi bộ tháng 6/2023 tại phòng họp.

 

09h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp công việc tuần Phòng NCTTLĐ (Tại phòng họp; TP: đ/c Quang Huy-Quốc Huy- Huy Thành- Thiên Hương cùng dự)

14h00: Tiếp đoàn kiểm tra của Sở theo KH số 7625 ngày 11/4/2023 về kiểm tra việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đơn vị (TP: BGĐ đơn vị, Trưởng 3 phòng, Trưởng 02 đoàn thể).

THỨ TƯ

14/6

08h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiêu dự buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại Hội trường Sở Lao động thương binh và Xã hội (TP: Chủ tịch Công đoàn - Bí thư Chi bộ Trung tâm cùng dự).

14h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu họp chi bộ định kỳ tháng 6/2023 tại phòng họp (mời đảng viên chi bộ).

THỨ NĂM

15/6

08h30: Họp xét sáng kiến quý II/2023 (TP: Hội đồng xét sáng kiến đơn vị)

14h00: Đ/c Đỗ Thanh Vân làm việc với nhóm nghiên cứu đề tài Khảo sát

THỨ SÁU

16/6

08h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu tham dự sinh hoạt chuyên đề quý 2/2023 tại Ngã Ba Dòng – Hóc Môn (TP: đảng viên chi bộ, quần chúng ưu tú; tổ đảng 3 chuẩn bị nội dung).

14h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu họp TP, P.TP Tổ chức - Kế toán tại phòng làm việc.

 

 

Lưu ý:

- Lãnh đạo các phòng có trách nhiệm chuẩn bị nội dung làm việc và thông tin đến các thành viên có liên quan chuẩn bị nội dung.
- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp hải đưc sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000023943959

TRUY CẬP HÔM NAY: 1836

ĐANG ONLINE: 21