QUYẾT ĐỊNH SỐ 1334/QĐ-UBND


Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

 

Ngày 20/4/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1334/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Công bố kèm theo Quyết định này là Danh mục 03 thủ tục hành chính mới và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp. Trong đó 03 thủ tục hành chính mới có 01 thủ tục thuộc thẩm quyền tiếp nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc thành phố, 01 thủ tục thuộc thẩm quyền tiếp nhận của ủy ban nhân dân quận, huyện, 01 thủ tục thuộc thẩm quyền tiếp nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc quận, huyện và 01 thủ tục bị bãi bỏ là nội dung công bố cho thủ tục A.II.16 ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Úy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan có thể tìm hiểu thông tin chi tiết danh mục và các quy trình nội bộ tại trang thông tin điện tử: https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/home/van-ban/details.aspx?v=130353

 

Nguồn: vpub.hochiminhcity.gov.vn

Link: https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/home/van-ban/details.aspx?v=130353

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000019042789

TRUY CẬP HÔM NAY: 4039

ĐANG ONLINE: 24