QUYẾT ĐỊNH 1231/ QĐ-UBND


27 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

 

Ngày 07/4/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1231/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong đó, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: 9 quy trình, lĩnh vực việc làm - an toàn lao động, quản lý lao động nước ngoài: 13 quy trình và lĩnh vực người có công: 01 quy trình.

 

Các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt là cơ sở để xây dựng quy trình điện tử, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị.

 

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan có thể tìm hiểu thông tin chi tiết danh mục và các quy trình nội bộ tại trang thông tin điện tử: http://congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/1231-qd-ubnd/ngay/07-04-2020/noi-dung/43986

 

Nguồn: congbao.hochiminhcity.gov.vn

Link: http://congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/1231-qd-ubnd/ngay/07-04-2020/noi-dung/43986

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000019043116

TRUY CẬP HÔM NAY: 4369

ĐANG ONLINE: 14