THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2017 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 11 NĂM 2017 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: 363/BC-TTDBNL-PTDB Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2017

VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 11 NĂM 2017

 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

 

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2017

 

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM trong tháng 10/2017 thực hiện khảo sát, tổng hợp nhu cầu tuyển dụng tại 1.909 lượt doanh nghiệp với tổng số 15.857 chỗ việc làm, 6.024 lượt người có nhu cầu tìm việc. Phân tích tình hình thị trường lao động thành phố như sau:

 

1. Nhu cầu nhân lực

 

Tháng 10/2017, nhu cầu tuyển dụng nhân lực tăng 17,09% so tháng 9/2017, tăng các nhóm ngành Cơ khí – Tự động hóa, Điện tử - Cơ điện tử, Công nghệ thực phẩm, Kế toán – kiểm toán, Dịch vụ du lịch – Nhà hàng khách sạn, Biên phiên dịch, Dịch vụ phục vụ, Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu…

 

Nhu cầu tuyển dụng cao ở các nhóm ngành: Kinh doanh – Bán hàng (19,72%), Dịch vụ phục vụ (15,56%), Dệt may – Giày da (8,02%), Kế toán – Kiểm toán (5,43%), Kinh doanh tài sản – Bất động sản (4,74%), Công nghệ thông tin (4,31%), Cơ khí – Tự động hóa (4,21%), Dịch vụ du lịch – Nhà hàng – Khách sạn (4,05%).

 

Biểu 1: Nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng cao tháng 10 năm 2017

                                                                                                                                                                               Đơn vị tính: %

 

Nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ Đại học trở lên chiếm 12,97%, ở các nhóm ngành như: Công nghệ thông tin, Cơ khí – Tự động hóa, Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng,…Nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ Cao đẳng chiếm 19,54%, Trung cấp chiếm 20,00%, CNKT lành nghề chiếm 15,80%, Sơ cấp nghề chiếm 5,69%, Lao động chưa qua đào tạo chiếm 26,00%.

 

Biểu 2: Chỉ số nhu cầu tuyển dụng tháng 10 theo cơ cấu trình độ

 

 

  2. Nhu cầu tìm việc làm

 

Nhu cầu tìm việc trong tháng 10/2017 tập trung cao ở các nhóm ngành: Kế toán – Kiểm toán (15,37%) là nhóm ngành có số người tìm việc cao nhất; Kinh doanh – Bán hàng (12,22%), Hành chính văn phòng (10,33%), Quản lý điều hành (8,57%), Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu (6,04%), Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng (5,51%), Cơ khí – Tự động hóa (4,55%), Công nghệ thông tin (3,82%).

 

Biểu 3: Nhóm ngành có số người tìm việc cao tháng 10 năm 2017

                                                                                                                                                                         Đơn vị tính: %

 

Về trình độ lao động:

 

Nhu cầu tìm việc có trình độ Đại học – Trên Đại học chiếm 59,30%, Cao đẳng chiếm 21,41%: nhu cầu tuyển dụng thường xuyên ở các vị trí Kế toán, Trưởng phòng hành chính, kỹ sư cơ khí, kỹ sư xây dựng, kỹ sư điện, Trợ lý Giám đốc/ Tổng Giám đốc…

 

Nhu cầu tìm việc làm có trình độ Trung cấp chiếm 10,09%: Tập trung ở những vị trí như: Nhân viên tư vấn – chăm sóc khách hàng, nhân viên văn phòng, thủ kho, kế toán, nhân viên kinh doanh, Kỹ thuật viên máy tính, trình dược viên. Nhu cầu tìm việc làm có trình độ Sơ cấp nghề, CNKT lành nghề và lao động chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ 9,20% ở các vị trí như thợ may, công nhân xây dựng, nhân viên giao hàng, nhân viên bảo vệ, thợ cơ khí, nhân viên phục vụ nhà hàng.

 

Biểu 4: Cơ cấu người tìm việc theo trình độ chuyên môn kỹ thuật tháng 10 năm 2017

 

 

II. NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 11 NĂM 2017

 

Nhu cầu nhân lực tháng 11 trên địa bàn thành phố cần khoảng 27.000 chỗ làm việc, trong đó nhu cầu tuyển dụng lao động bán thời gian – thời vụ khoảng 12.000 chỗ làm việc. Nhu cầu tuyển dụng nhân lực tập trung ở các nhóm ngành nghề sau: Kinh doanh – Bán hàng (18,81%), Dịch vụ - Phục vụ (15,52%), Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu (12,00%), Kế toán – Kiểm toán (5,04%), Công nghệ thông tin (4,73%), Dịch vụ thông tin  tư vấn – Chăm sóc khách hàng (4,37),…

 

Theo cơ cấu trình độ, xu hướng nhu cầu nhân lực có trình độ Đại học trở lên chiếm 15,69%, Cao đẳng chiếm 19,16%, Trung cấp chiếm 18,54%, Sơ cấp nghề và CNKT không bằng chiếm 31,47%, Lao động chưa qua đào tạo chiếm 15,14%.

 

Nơi nhận:                                                       

- Đ/c Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám đốc Sở;

- Phòng Việc làm – An toàn Lao động;

- Phòng Giáo dục Nghề nghiệp;

- Phòng Lao động - Tiền lương – Bảo hiểm Xã hội;

- Văn phòng Sở;

- Phòng Văn hóa – Xã hội – UBND TP.HCM;

- Ban Giám đốc và các phòng thuộc Trung tâm;

- Lưu./.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013466850

TRUY CẬP HÔM NAY: 805

ĐANG ONLINE: 32