THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2017 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 9 NĂM 2017 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: 298/BC-TTDBNL-PTDB Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2017

 

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2017

VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 9 NĂM 2017

 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

 

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2017.

 

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp và phân tích từ kết quả thực hiện khảo sát nhu cầu tuyển dụng thường xuyên của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong tháng 8/2017 với tổng số 2.993 doanh nghiệp; 16.318 chỗ làm trống và 5.662 người có nhu cầu tìm việc. Tình hình thị trường lao động thành phố diễn biến như sau:

 

  1. Nhu cầu nhân lực

 

    Chỉ số các nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lao động tăng trong tháng 8/2017, bao gồm: Điện tử - Cơ điện tử, Công nghệ thông tin, Hóa chất - Hóa dược - Mỹ phẩm, Công nghệ sinh học, Kiến trúc - Kỹ thuật công trình xây dựng, Bảo hiểm, Tài chính - Tín dụng - Ngân hàng, Truyền thông - Quảng cáo - Thiết kế đồ họa, Y dược - Chăm sóc sức khỏe, Vận tải - Kho bãi - Xuất nhập khẩu, Dịch vụ thông tin tư vấn - Chăm sóc khách hàng, Luật - pháp lý, Giáo dục - Đào tạo - Thư viện, Quản lý điều hành, Nhân sự, Hành chính văn phòng,…

 

    Tháng 8/2017, nhu cầu tuyển dụng cao ở các nhóm ngành như: Vận tải – Kho bãi - Xuất nhập khẩu (22,34%), Kinh doanh – Bán hàng (21,20%), Dịch vụ phục vụ (13,75%), Dịch vụ thông tin tư vấn – Chăm sóc khách hàng (7,23%), Dệt may – Giày da (4,52%), Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng (3,58%), Công nghệ thông tin (3,47%), Kế toán – Kiểm toán (3,08%),…

 

Biểu đồ 01:  08 nhóm ngành có nhu cầu nhân lực cao nhất tháng 8/2017

 

    Tháng 8/2017, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng theo cơ cấu trình độ cụ thể như sau:

 

      + Lao động phổ thông (20,60%): nhu cầu tuyển lao động nhiều ở các nhóm ngành nghề là Điện tử - Cơ điện tử, Kiến trúc - Kỹ thuật công trình xây dựng, Dệt may – Giày da, Kinh doanh – bán hàng, Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu, Dịch vụ phục vụ,…

 

      + Sơ cấp nghề - CNKT lành nghề - Trung cấp (53,26%): tập trung ở một số vị trí ngành nghề như là giao nhận hàng hóa – kho bãi, nhân viên kinh doanh, tài xế, nhân viên tư vấn, công nhân bốc xếp, nhân viên KCS, công nhân may,…

 

      + Cao đẳng - Đại học – Trên Đại học (26,14%):  nhu cầu lao động chủ yếu ở một số nhóm ngành nghề như: Công nghệ thông tin, Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng, Kế toán – Kiểm toán, Hành chính văn phòng, Marketing – Quan hệ công chúng, Tài chính – Tín dụng – Ngân hàng,…

 

Biểu đồ 02: Nhu cầu nhân lực theo trình độ trong tháng 8/2017

 

    - Về mức lương: Khảo sát nhu cầu tuyển dụng nhân sự theo mức lương cụ thể như sau: từ 3 triệu – 5 triệu chiếm 13,08%; từ 5 triệu đến 8 triệu chiếm 56,11%; từ  8  triệu đến 10 triệu chiếm 20,22%: chủ yếu ở các nhóm ngành như Công nghệ thông tin, Điện - điện tử - Kiến trúc - Kỹ thuật công trình xây dựng, Kinh doanh – Bán hàng, Nhân sự và các vị trí Quản lý điều hành… yêu cầu nhân sự ứng tuyển có kinh nghiệm 1 năm và từ 2 đến 5 năm kinh nghiệm trở lên. Từ 10 triệu đến 15 triệu chiếm 7,45% và Trên 15 triệu chiếm 3,14%.

 

    Từ 10 triệu đến 15 triệu chiếm 4,16% và Trên 15 triệu chiếm 1,90%. Mức lương thỏa thuận chiếm 40,50% chủ yếu ở các vị trí tuyển dụng nhân sự như công nhân may mặc, công nhân sản xuất, kỹ sư đứng máy, nhân viên kinh doanh – bán hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên bảo vệ, lao động phổ thông…..

 

Biểu 03: Nhu cầu nhân lực theo mức lương tháng 8/2017

 

    - Về kinh nghiệm: 59,59% nhu cầu tuyển dụng lao động có kinh nghiệm làm việc trong đó nhu cầu tuyển dụng lao động có 01 năm kinh nghiệm làm việc chiếm 45,57%; 02 đến 05 năm kinh nghiệm chiếm 12,80% và trên 05 năm kinh nghiệm làm việc chiếm 1,22% tổng nhu cầu tuyển dụng được khảo sát. Nhu cầu tuyển dụng chủ yếu ở các nhóm ngành như: Kế toán - Kiểm toán, Quản lý điều hành, Nhân sự, Cơ khí – Tự động hóa, Kiến trúc - Kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ thông tin, Dệt may – Giày da, Nông – Lâm nghiệp – Thủy sản,  … Nhu cầu tuyển dụng lao động không yêu cầu kinh nghiệm làm việc chiếm 40,41% chủ yếu ở các vị trí Dịch vụ - Phục vụ, Điện tử - Cơ điện tử, Dịch vụ thông tin tư vấn – Chăm sóc khách hàng, Kinh doanh tài sản – Bất động sản, Điện – Điện lạnh – Điện công nghiệp, Nhân viên kinh doanh – bán hàng,…

 

Biểu đồ 04: Nhu cầu nhân lực theo kinh nghiệm tháng 8/2017

  2. Nhu cầu tìm việc

 

    Tháng 8/2017; một số ngành nghề có nhu cầu tìm việc cao chủ yếu là Kế toán - Kiểm toán (15,21%), Kinh doanh – Bán hàng (10,19%), Hành chính văn phòng (8,16%), Vận tải - Kho bãi - Xuất nhập khẩu (6,46%), Kiến trúc - Kỹ thuật công trình xây dựng (5,02%), Công nghệ thông tin (4,59%), Cơ khí - Tự động hoá (4,22%), Nhân sự (3,74%) …

 

Biểu đồ 05: 08 nhóm ngành có nhu cầu tìm việc cao trong tháng 8/2017

    Nhu cầu tìm việc làm theo trình độ trong tháng 8/2017, cụ thể như sau:

 

      + Trung cấp - Cao đẳng - Đại học - Trên Đại học (81,86%): nhu cầu tìm việc tập trung ở các nhóm ngành: Kế toán – Kiểm toán, Kinh doanh – Bán hàng, Công nghệ thông tin, Dịch vụ thông tin tư vấn – Chăm sóc khách hàng, Nhân sự, Quản lý điều hành, Kinh doanh tài sản – Bất động sản, Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng,…

 

      + Sơ cấp nghề - CNKT lành nghề (5,12%): tập trung nhiều ở các nhóm ngành nghề thuộc khối kỹ thuật như: Cơ khí – Tự động hóa, Điện tử - Cơ điện tử, Điện – Điện lạnh – Điện công nghiệp, Kiến trúc - Kỹ thuật công trình xây dựng,…

 

      + Lao động phổ thông (13,02%): nhu cầu tìm việc chủ yếu ở các nhóm ngành như Dệt may – Giày da, Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu, Nhân viên kinh doanh – Bán hàng, Dịch vụ phục vụ,…

 

    Về kinh nghiệm: nhu cầu tìm việc của lao động có kinh nghiệm chiếm 69,10% tổng số nhu cầu tìm việc làm tập trung ở các nhóm ngành Kế toán – kiểm toán, Kinh doanh – Bán hàng, Cơ khí – Tự động hóa, Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng, Vận tải kho bãi – Xuất nhập khẩu, Nhân sự, Quản lý điều hành…Trong đó tỷ lệ lao động tìm việc có trên 5 năm kinh nghiệm chiếm 23,37%; 2 năm đến 5 năm kinh nghiệm chiếm 31,54%; 1 năm kinh nghiệm chiếm 14,19% và không có kinh nghiệm làm việc chiếm 30,90%.

 

Biểu đồ 06: Nhu cầu tìm việc theo kinh nghiệm trong tháng 8/2017

 

Mức lương

Tỷ lệ (%)

Dưới 3 triệu

1,16

3 - 5 triệu

8,90

5 - 8 triệu

40,39

8 - 10 triệu

23,93

10 - 15 triệu

14,86

Trên 15 triệu

10,77

Biểu 07: Nhu cầu tìm việc theo mức lương trong tháng 8/2017

 

II. XU HƯỚNG NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 09 NĂM 2017

 

  1. Nhận định chung về thị trường lao động

 

  Một số nhóm ngành nghề có xu hướng tuyển dụng nhiều lao động như sau:

 

    + Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng: chiếm 3,58% tổng nhu cầu tuyển dụng, tăng hơn 2 lần so với tháng 7/2017; nhu cầu tuyển dụng ở các vị trí như Họa viên kiến trúc, Kỹ sư thiết kế kết cấu, nhân viên kỹ thuật,… Yêu cầu ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc (chiếm 30,30% tổng nhu cầu); nhu cầu tuyển dụng yêu cầu từ 02 năm đến 05 năm kinh nghiệm chiếm 33,33% và trên 05 năm kinh nghiệm chiếm 21,21% ở các vị trí như Giám sát công trình, Họa viên triển khai bản vẽ, Kỹ sư QS (kỹ sư khảo sát số lượng), kỹ sư dự toán đấu thầu, kỹ sư thiết kế cấp thoát nước, nhân viên kỹ thuật thi công công trình…Nhu cầu tuyển dụng lao động không yêu cầu kinh nghiệm chiếm 15,15%.

 

    + Công nghệ thông tin: nhu cầu tuyển dụng nhân lực 3,47% tổng nhu cầu tuyển dụng, tăng 12,73% so với tháng 7/2017. Nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo chiếm 86,60%; trong đó nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ đại học – Trên Đại học chiếm 47,09%, Cao đẳng chiếm 26,98%, Trung cấp chiếm 6,00% và Sơ cấp nghề chiếm 6,53% (chủ yếu ở các vị trí công tác viên am hiểu về kiến thức SEO), nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông chiếm 13,40% (chủ yếu các vị trí nhân viên nhập liệu webiste có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin). Nhu cầu tuyển dụng lao động có kinh nghiệm làm việc chiếm 88,68% tổng nhu cầu tuyển dụng trong đó 66,04% nhu cầu tuyển dụng nhân lực có 01 năm kinh nghiệm, 18,87% nhu cầu nhân lực có từ 2 năm đến 5 năm kinh nghiệm và 3,77% yêu cầu người lao động có trên 5 năm kinh nghiệm làm việc, nhu cầu tuyển dụng lao động chưa có kinh nghiệm làm việc chiếm 11,32% tổng nhu cầu tuyển dụng của nhóm ngành được khảo sát. Mức lương tuyển dụng từ 3 triệu đến 5 triệu chiếm 0,94% chủ yếu ở các vị trí kỹ thuật viên công nghệ thông tin (trình độ trung cấp), từ 5 triệu đến 10 triệu chiếm 45,28%, từ 10 triệu đến 15 triệu chiếm 2,83% và trên 15 triệu chiếm 3,77% tổng nhu cầu tuyển dụng.

 

    + Dịch vụ phục vụ: chiếm 13,75% tổng nhu cầu nhân lực, tập trung chủ yếu lao động chưa qua đào tạo chiếm 52,27% bao gồm nhân viên bảo vệ, nhân viên hành lí, nhân viên phục vụ siêu thị, nhân viên trực an ninh tòa nhà, nhân viên giao hàng nhanh, nhân viên kho với yêu cầu không kinh nghiệm,...

 

  2. Nhu cầu nhân lực

 

    Dự kiến thị trường lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tháng 9/2017 có 28.000 chỗ làm việc trống, trong đó nhu cầu tuyển dụng lao động bán thời gian - thời vụ khoảng 10.000 chỗ làm việc..

 

    Xu hướng nhu cầu lao động theo trình độ cụ thể như là: lao động phổ thông 33,43%; Sơ cấp nghề - CNKT Lành nghề: 11,46%, Trung cấp: 22,30%; Cao đẳng 14,26%, Đại học – Trên đại học: 18,56%. Các doanh nghiệp chú trọng xu hướng tuyển dụng lao động có chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm làm việc.

 

Biểu đồ 08: Nhu cầu nhân lực theo trình độ lao động tháng 9/2017

 

    Nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông chiếm 35%, chủ yếu thuộc các nhóm ngành nghề: Dệt may – da giày, dịch vụ phục vụ (giao nhận hàng hóa nhanh (Shipper), nhân viên lễ tân, nhân viên tạp vụ, phục vụ nhà hàng,…), nhân viên bán hàng.

 

    Nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo chủ yếu một số nhóm ngành nghề như: Nhân viên kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Dịch vụ - Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn, Công nghệ thông tin, Quản lý kiểm định chất lượng, Xây dựng, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Công nghệ Dệt – Sợi,…

 

 

Biểu đồ 09: Xu hướng cơ cấu nhu cầu nhân lực theo ngành nghề tháng 9/2017

 

Nơi nhận:
- Đ/c Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám đốc Sở;
- Phòng Việc làm;
- Phòng Dạy nghề;
- Phòng Lao động - Tiền Công – Tiền Lương;
- Văn phòng Sở;
- Phòng Văn hóa – Xã hội – UBND TP.HCM;
- Ban Giám đốc và các phòng thuộc Trung tâm;
- Lưu.
GIÁM ĐỐC

Trần Thị Anh Đào

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013100839

TRUY CẬP HÔM NAY: 213

ĐANG ONLINE: 15