HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2017


Sáng ngày 10/7/2017 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017 với sự tham dự của toàn thể viên chức Trung tâm.

 

Căn cứ nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2017 được Giám đốc Sở giao, căn cứ nghị quyết Chi bộ Đảng năm 2017 từng tháng, quý, 06 tháng. Ban Giám đốc Trung tâm đã xây dựng chương trình, giải pháp và chỉ tiêu thực hiện cụ thể nhiệm vụ năm 2017 theo từng tháng, quý, 06 tháng, năm và ra quyết định giao nhiệm vụ đến các phòng chuyên môn, 02 đoàn thể triển khai thực hiện. Thường xuyên, theo dõi, giám sát nội dung chỉ tiêu. Cũng trên cơ sở đó từng cán bộ viên chức của Trung tâm cũng xây dựng kế hoạch cá nhân hoàn thành nhiệm vụ theo vị trí việc làm, xây dựng nội dung phấn đấu đăng ký thi đua cá nhân, tập thể trong năm 2017.

 

Hàng tuần Giám đốc chủ trì giao ban kiểm điểm  đánh giá thực hiện nhiệm vụ và xác định chương trình công tác tuần tiếp theo. Hàng tháng và quý tổ chức tổng kết, bổ sung hoàn chỉnh các nhiệm vụ giải pháp đảm bảo đạt yêu cầu nhiệm vụ từng thời gian và năm 2017.

 

Với các chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể cùng sự nỗ lực phấn đấu, Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2017.

 

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017.

 

 

 

Ông Phạm Văn Hiền - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính báo cáo kết quả thực hiện công tác 06 tháng đầu năm

và phương hướng nhiệm vụ của 06 tháng cuối năm 2017 

 

 

Toàn cảnh buổi Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017

 

 

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm trao quyết định về chỉ tiêu và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm cho các phòng

 

 

Ban Giám đốc Trung tâm trao bằng khen cho tập thể các phòng hoàn thành tốt các công tác trong 06 tháng đầu năm 2017

 

 

Ban Giám đốc Trung tâm trao bằng khen cho các cá nhân hoàn thành tốt công tác trong 06 tháng đầu năm 2017

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000012788230

TRUY CẬP HÔM NAY: 96

ĐANG ONLINE: 38