BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2017


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 84/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2016

Phần 1

KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2017

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2017

 

 1. Việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác

 

- Trong quý I năm 2017, Trung tâm đã triển khai, chỉ đạo quán triệt đến Trưởng các Phòng, viên chức về dự thảo chương trình công tác, các chỉ tiêu thực hiện năm 2017; chấn chỉnh việc thực hiện nội quy, kỷ luật cơ quan, thời giờ làm việc; tập trung lãnh đạo ổn định thực hiện các chương trình, kế hoạch ngay từ đầu năm để viên chức;

 

- Tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch khảo sát 2.000 doanh nghiệp về nhu cầu sử dụng lao động năm 2017 (đợt 1).

 

- Tập trung hoàn thành thực hiện việc sửa và cập nhật dữ liệu phiếu điều tra thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ lên phần mềm của Cục Lao động Thương binh và Xã hội.

 

2. Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo lĩnh vực được phân công

 

 2.1. Kết quả hiện nhiệm vụ chuyên môn     

 

 2.1.1. Khảo sát và Phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

 2.1.1.1. Cập nhật cung – cầu thị trường lao động

 

- Khảo sát cung, cầu lao động các doanh nghiệp, tổ chức giới thiệu việc làm và các trường đào tạo tại Thành phố. Trong quý I/2017 thu thập thông tin 5.919 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 36.064 chỗ làm việc và 7.057 người có nhu cầu tìm việc làm, trong đó 45% lao động nữ và 90% trong tuổi thanh niên.

 

- Tháng 03/2017 thực hiện khảo sát 2.000 doanh nghiệp về nhu cầu sử dụng lao động năm 2017.

 

- Thu thập thông tin các nguồn thống kê cập nhật dữ liệu lưu trữ về thị trường lao động năm 2016 – 2017

 

 2.1.1.2. Phân tích thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Phân tích thị trường lao động năm 2016, Dự báo nhu cầu nhân lực năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo tình hình thị trường lao động trước và sau Tết nguyên đán 2017.

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động quý I/2017, dự báo nhu cầu nhân lực quý II/2017.

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động tháng 1, 2, 3. Dự báo nhu cầu nhân lực tháng kế tiếp.

 

 2.1.2. Thông tin thị trường lao động

 

- Thực hiện thông tin thị trường lao động và nhu cầu việc làm năm 2017 đến các trường, các doanh nghiệp, các cơ quan, đoàn thể xã hội theo yêu cầu cung cấp. Trong quý 1 đã thực hiện trực tiếp cho trên 80.000 người trong đó 55% là nữ và 70% trong tuổi thanh niên.

 

- Hoàn thành báo cáo phân tích nhu cầu sử dụng lao động tại các doanh nghiệp năm 2016, lập danh sách doanh nghiệp điều tra nhu cầu sử dụng lao động đợt 1 năm 2017.

 

 2.1.3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Tập huấn công tác hướng nghiệp cho 500 cán bộ Đoàn Thanh niên tại Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và GTVL Thanh niên chủ đề “Nâng cao hiệu quả hỗ trợ Thanh niên về học nghề và việc làm”.

 

- Tư vấn hướng nghiệp năm 2017 chương trình của trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM  với 25.000 học sinh THPT tham dự; chương trình tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh năm 2017 của Báo Giáo dục tổ chức tại 150 trường THPT tại TP.HCM với 40.000 học sinh THPT tham dự; Tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh của Báo Tuổi trẻ tại ĐH Bách Khoa TP.HCM với quy mô tham dự 60 trường Đại học – Cao đẳng – Trung cấp và trên 30.000 học sinh THPT tham dự. Thực hiện tư vấn hướng nghiệp năm 2017 tại các trường THPT tại 03 tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Long An do Báo Giáo dục tổ chức cho trên 10.000 học sinh;

 

- Thực hiện tư vấn hướng nghiệp, ngày hội hướng nghiệp tuyển sinh năm 2017 do Báo Giáo dục tổ chức tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng với sự tham dự của trên 20.000 học sinh THPT.

 

- Nhập thông tin phiếu nhu cầu việc làm của 2.000 sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM.

 

- Tham luận hội thảo Trung tâm dịch vụ việc làm Thành phố và 09 Trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh phía Nam về chương trình “Tiếp sức người lao động”. Tham gia tư vấn ngày hội tuyển dụng – việc làm năm 2017 với trên 10.000 lao động tham dự. Tính chung trong quý 1/2017 đã thực hiện tư vấn hướng nghiệp trực tiếp cho trên 120.000 học sinh phổ thông tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam trong đó 50% lao động nữ và 100% trong độ tuổi thanh niên.

 

 2.1.4. Nghiên cứu khoa học

 

- Tham luận Hội nghị nguồn nhân lực hội nhập quốc tế: Thực trạng và giải pháp tại Đại học Quốc gia TP.HCM.

 

- Tham luận 02 Hội thảo “Kỹ năng cần có khi làm việc trong khối cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Nhật Bản, Hàn Quốc” và “Phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội trong thời kỳ hội nhập ASEAN”.

 

- Thực hiện 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố: Đánh giá kết quả đào tạo Đại học trên địa bàn TP.HCM theo nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2025; Nghiên cứu xây dựng hệ thống loại hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại TP.HCM - Thực trạng và giải pháp; Hệ thống chỉ tiêu phục vụ công tác dự báo kinh tế TPHCM – Thực trạng và hướng hoàn thiện.

 

- Thực hiện nghiệm thu 06 chuyên đề nghiên cứu cá nhân tại Trung tâm.

 

- Thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả số liệu thu thập thông tin cung - cầu của cá nhân viên chức Trung tâm định kỳ hàng tháng và Quý I năm 2017.

 

 2.1.5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Tổng hợp và cập nhật phiếu điều tra thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ lên phần mềm của Cục Lao động Thương binh và Xã hội.

 

- Thu thập, tổng hợp số liệu cho việc thực hiện niên giám thống kê của Trung tâm năm 2017.

 

- Thực hiện công tác bảo mật lưu trữ dữ liệu công việc của viên chức vào server, quản lý dữ liệu của Trung tâm.

 

- Quản trị hệ thống máy tính và phối hợp các phòng để trang bị, sửa chữa, khắc phục sự cố máy tính tại Trung tâm.

 

- Đưa 120 tin, bài viết lên website “dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ thông tin thị trường lao động. Trong quý có 494.501 lượt truy cập, nâng tổng số lượt truy cập website của Trung tâm đến nay trên 10.094.501 triệu lượt.

 

 2.1.6. Tổ chức – Hành chính

 

- Xây dựng và ban hành thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị (Phòng Pháp chế sở đã thẩm định).

 

- Xây dựng Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016 – 2020.

 

- Thực hiện đề nghị Phòng Tổ chức cán bộ Sở về danh sách viên chức đủ điều kiện thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp; giải quyết thôi việc đối với 02 viên chức; nâng lương trước hạn năm 2016 đối với 05 viên chức và nâng lương niên hạn đối với 01 viên chức.

 

- Đảm bảo họp giao ban cơ quan về rà soát các biện pháp, chương trình công tác, các chỉ tiêu thực hiện năm 2017; chấn chỉnh việc thực hiện nội quy, kỷ luật cơ quan, thời giờ làm việc; Tổ chức họp thảo luận, đóng góp ý kiến về nội dung, quy định về bình xét ABC, lấy ý kiến thống nhất về quy định khen thưởng đối với viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc được khen thưởng bằng hình thức tham quan, du lịch từ nguồn kinh phí tiết kiệm của cơ quan.

 

- Phối hợp Công đoàn cơ sở, Chi đoàn thực hiện chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBVC trong dịp Tết Nguyên Đán 2017 và bố trí lịch trực vào các ngày nghỉ Tết. Đảm bảo an toàn, trật tự tại đơn vị.

 

 2.1.7. Kế toán – Tài chính

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, bảo hiểm cho viên chức Q1/2017 đầy đủ, kịp thời theo quy định. Công khai tài chính định kỳ hàng tháng. Hoàn tất quyết toán kinh phí nhập tin cung cầu lao động năm 2016.

 

- Báo cáo đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc, tài khoản tiền gửi, tình hình trích nộp bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp Q4/2016. Báo cáo kế hoạch phân phối thu nhập tăng thêm cho viên chức năm 2016. Báo cáo, đánh giá kết quả kiểm kê tài sản năm 2016. Phối hợp Phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện đánh giá tình hình sử dụng tài sản cố định, điều chuyển phân loại tài sản, thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ theo quy định.

 

- Nghiên cứu hồ sơ, lập thủ tục đăng ký hồ sơ đấu thầu qua mạng thực hiện dự án điều tra về lao động học nghề.

 

- Công khai tài chính. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ Q1/2017. Đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách năm 2016, tài khoản tiền gửi tại kho bạc. Hoàn tất Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán 2016. Quyết toán thuế TNCN 2016. Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017.

 

 2.2. Kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị:

 

- Công tác chỉ đạo, tuyên truyền

 

+ Tổ chức quán triệt Nghị quyết số 30C/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, Nghị định số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30C/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành Nhà nước giai đoạn 2011-2020, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình cải cách hành chính Thành phố giai đoạn 2011-2020 trong viên chức, người lao động.

 

+ Tập trung tuyên truyền trong viên chức, người lao động về các nội dung thực hiện trong Kế hoạch số 32099/KH-SLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017.

 

+ Ban Giám đốc Trung tâm đã chỉ đạo, đôn đốc các phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả một cách đồng bộ trên các lĩnh vực: tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, cải cách công tác chuyên môn nghiệp vụ của Trung ...

 

- Chỉ đạo các Phòng chuyên môn nâng cao hiệu quả công tác xây dựng kế hoạch thực hiện, tham mưu các báo cáo đảm bảo đảm bảo tiến độ thời gian và chất lượng.

 

- Thực hiện rà soát các nội quy, quy chế làm việc Trung tâm. Trong đó tập trung triển khai quán triệt, rà soát các biện pháp, chương trình công tác, các chỉ tiêu thực hiện năm 2017; chấn chỉnh việc thực hiện nội quy, kỷ luật cơ quan, thời giờ làm việc.

 

- Đảm bảo phân công thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính đang có hiệu lực thi hành trên trang thông tin điện tử của Sở để triển khai tại đơn vị và đơn vị đảm bảo việc sử dụng thư điện tử Thành phố giao dịch nội bộ Sở và bên ngoài qua hệ thống thư điện tử của Thành phố;

 

- Thực hiện luân chuyển, bổ nhiệm viên chức theo vị trí việc làm, kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng thuộc Trung tâm theo hướng tinh gọn, chuyên môn hoá các nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 

- Rà soát, cử viên chức, người lao động tham gia học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao kiến thức quản lý nhà nước.

 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015 của Chính phủ  về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó đảm bảo thực hiện có hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan nhà nước; chi tiêu, mua sắm tài sản đúng chế độ, chính sách; thực hành quản lý tốt tài sản; tiết kiệm chi thường xuyên từ 10-15% trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị và tăng thêm thu nhập cho viên chức, người lao động, quản lý thu, chi ngân sách theo đúng quy định của pháp luật.

 

- Triển khai thực hiện các nội dung theo nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức năm 2017.

 

- Thực hiện đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

 

 3. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

 

- Công tác kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được đơn vị đảm bảo thực hiện thường xuyên, có phân công viên chức và lãnh đạo trực tiếp công dân theo quy định. Định kỳ trong sinh hoạt cơ quan đảm bảo việc công khai về tài chính, công tác bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, khen thưởng.

 

- Trong quý I năm 2017, đơn vị ổn định, viên chức tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao và không có đơn thư khiếu nại tố cáo.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

 1. Ưu điểm:

 

- Cấp uỷ, Ban Giám đốc và 02 tổ chức đoàn thể tại Trung tâm luôn bám sát nhiệm vụ của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội; thống nhất cao việc xây dựng mục tiêu kế hoạch và đề ra giải pháp thực hiện hàng tháng, quý; luôn đảm bảo phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở để hoàn thành có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt. Vì vậy kết quả công tác quý I năm 2017 đã đạt được kết quả vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ 10% đến 20%.

 

- Công chức, viên chức, người lao động Trung tâm luôn tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao; thực hiện nâng cao hiệu quả, quy mô thu thập và xử lý thông tin; tổng hợp cơ sở dữ liệu định kỳ, tạo nguồn dữ liệu và không ngừng nâng cao chất lượng, nghiệp vụ dự báo nhu cầu nhân lực; thực hiện có hiệu quả báo cáo phân tích thị trường lao động định kỳ và dự báo nhu cầu nhân lực phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước và Xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

- Công chức, viên chức, người lao động luôn đoàn kết thống nhất cao trong các nhiệm vụ được Ban Giám đốc.

 

 2. Hạn chế, tồn tại:

 

- Khó khăn nhất của Trung tâm luôn là cơ sở vật chất chưa phát triển ổn định, không có phương tiện đi lại cho tập thể.

 

- Tiền lương, đời sống thấp so với giá cả đời sống nên luôn có một số ít viên chức, người lao động nghỉ việc do hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế. 

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2017

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2017

 

 1. Khảo sát và Phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

1.1. Cập nhật cung – cầu thị trường lao động

 

- Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ tháng, quý, 06 tháng về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động trên hệ thống việc làm của doanh nghiệp, tổ chức giới thiệu việc làm và hệ thống các trường đào tạo tại Thành phố vào phần mềm cung – cầu lao động của Trung tâm.

 

- Hoàn thành khảo sát đợt 1 năm 2017 về nhu cầu tuyển dụng của 2.000 doanh nghiệp; Báo cáo tổng hợp phân tích.

 

- Thực hiện khảo sát 200 doanh nghiệp và 600 người lao động có trình độ đại học đang làm việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố.

 

- Phối hợp với Viện khoa học lao động xã hội - Bộ lao động thương binh xã hội khảo sát 600 doanh nghiệp vừa và nhỏ về tình hình sử dụng lao động năm 2017. 

 

 1.2. Phân tích thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực Thành phố định kỳ tháng của quý II và 06 tháng đầu năm. Dự báo 06 tháng cuối năm 2017.

 

- Soạn thảo tham luận “Nhu cầu nhân lực quy hoạch 4 ngành chủ lực và 9 ngành kinh tế trọng điểm tại TP.HCM”; Tham dự hội thảo “Tìm kiếm các giải pháp kinh tế hữu hiệu, nhằm tạo bố trí đột phá cho TP.HCM” do Viện nghiên cứu phát triển thành phố tổ chức tháng 5/2017.

 

- Soạn thảo tham luận “Nhu cầu nhân lực ngành Du lịch tại TP.HCM” tham gia hội thảo khoa học quốc tế năm 2017, chủ đề “Mekong – Dòng sông kết nối văn hóa – du lịch – kinh tế” dự kiến tổ chức tháng 10/2017.

 

 2. Thông tin thị trường lao động

 

- Xây dựng kế hoạch khảo sát nhu cầu sử dụng lao động đợt 2 năm 2017 tại 2.000 doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM (Dự kiến tháng 8/2017 thực hiện).

 

- Cập nhật và vận hành website “www.dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ nhu cầu thông tin thị trường lao động.

 

- Thực hiện tư vấn trực tuyến online chuyên đề “Học nghề và việc làm cho lao động Nữ TP.HCM” theo chương trình của Hội liên hiệp phụ nữ TP.HCM.

 

 3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Tiếp tục tham gia, phối hợp kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố, Báo Giáo dục Thành phố triển khai hướng nghiệp tại 50 trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố đến tháng 5/2017. Kết hợp khảo sát nhu cầu chọn nghề, học nghề của học sinh phổ thông năm 2017.

 

- Thực hiện 09 lớp tư vấn kỹ năng nghề nghiệp cho 3.000 sinh viên tốt nghiệp năm 2017 của Đại học Giao thông vận tải TP.HCM và khảo sát nhu cầu việc làm.

 

- Nhập dữ liệu phiếu khảo sát nhu cầu việc làm của sinh viên (3.000 phiếu) Đại học Nguyễn Tất Thành, Cao đẳng Bách Việt.

 

- Thực hiện trả lời câu hỏi tư vấn ngành nghề cho học sinh, sinh viên.

 

 4. Nghiên cứu khoa học

 

- Thực hiện 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố.

 

- Thực hiện đánh giá nghiệm thu các chuyên đề của cán bộ viên chức được phân công.

 

- Tổng hợp, lưu trữ, quản lý, khai thác số liệu các đề tài nghiên cứu khoa học của Trung tâm và các đề tài nghiên cứu Trung tâm thu thập được.

 

- Thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả số liệu thu thập thông tin cung - cầu của cá nhân viên chức Trung tâm định kỳ hàng tháng và Quý II năm 2017.

 

 5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Thực hiện công tác giám sát về việc thiết lập cơ chế phân quyền truy cập khai thác nguồn số liệu của Trung tâm.

 

- Thực hiện công tác bảo mật lưu trữ dữ liệu công việc của viên chức vào server, quản lý dữ liệu của Trung tâm.

 

 6. Tổ chức – Hành chính

 

- Thực hiện các công tác hành chính, tuyển dụng nhân sự theo biên chế được giao năm 2017, nâng lương niên hạn, ký kết hợp đồng lao động, chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

 

- Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo biên chế quỹ lương và định biên nhân sự Quý II, báo cáo tuyên truyền phổ biến pháp luật, báo cáo tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, báo cáo phòng cháy chữa cháy định kỳ theo quy định.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và các buổi sinh hoạt chuyên đề; Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày lễ: Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3 âm lịch; 42 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017); Quốc tế lao động 01/5 và Lễ quốc tế thiếu nhi 01/6.

 

 7. Kế toán - Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu chi tài chính Q2/2017 theo quy định. Lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên phục vụ hoạt động tại Trung tâm Q2/2017.

 

- Công khai tài chính. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ Q1/2017. Đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc Qúy 1/2017, tình hình trích nộp bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp Q1/2017.

 

- Kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ hàng quý. Đối chiếu sổ quỹ tiền mặt với sổ kế toán Q2/2017.

 

- Lập báo cáo tài chính quý I/2017.

 

- Báo cáo tăng giảm lao động với cơ quan bảo hiểm, giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho viên chức, chốt sổ bảo hiểm cho viên chức nghỉ việc.

 

II. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 

 1. Giải pháp thực hiện

 

- Nâng cao chất lượng khảo sát cung – cầu thường xuyên bằng cách mở rộng quy mô. Phối hợp với các trường đại học tổ chức các hoạt động khảo sát thị trường lao động.

 

- Tập trung nâng cao các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học về dự báo nhu cầu nhân lực, phân tích cung – cầu thị trường lao động.

 

- Ứng dụng CNTT vào trong việc thực hiện nhiệm vụ, tăng cường khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu phục vụ công tác dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động.

 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo viên chức thực hiện chuyên sâu nhiệm vụ được giao. 

 

 2. Kiến nghị, đề xuất: không có./.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở; Phó Giám đốc phụ trách khối;          

- Văn phòng Sở, Phòng Tiền công Tiền lương,  Phòng Việc làm,

- Phòng Dạy nghề, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch – Tài chính; 

- Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn Sở, Đoàn Thanh niên Sở;

- Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm; 

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013246988

TRUY CẬP HÔM NAY: 5629

ĐANG ONLINE: 17