THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2016 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 9 NĂM 2016 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH


 SỞ LAO ĐỘNG

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU

NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Số: 222/BC-TTDBNL-PTDB

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2016

 

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2016

VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 9 NĂM 2016

 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

 

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2016.

 

Tháng 8 năm 2016, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh khảo sát 1.193 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thường xuyên với tổng số 12.105 chỗ làm trống; 5.890 người lao động có nhu cầu tìm việc. Tổng hợp và phân tích từ kết quả khảo sát, thị trường lao động trên địa bàn thành phố diễn biến như sau:

 

  1. Nhu cầu nhân lực

 

    Các nhóm ngành có chỉ số nhu cầu tuyển dụng tăng trong tháng 8/2016, bao gồm: Dệt may – Giày da, Dịch vụ phục vụ, Kinh doanh tài sản – Bất động sản, Dịch vụ du lịch – Nhà hàng khách sạn, Điện tử - Cơ điện tử, Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng, Môi trường – xử lý chất thải – Cấp thoát nước,…

 

    Nhu cầu tuyển dụng nhân lực tập trung nhiều ở các nhóm ngành Kinh doanh – Bán hàng (24,78%); Dịch vụ phục vụ (17,10%), Công nghệ thông tin (6,91%), Cơ khí – Tự động hóa (6,89), Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu (4,39%), Kinh doanh tài sản – Bất động sản (4,60%),  Kiến trúc – Kỹ thuật – Công trình xây dựng (3,76%), …

 

Biểu đồ 1:  07 nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng cao trong tháng 8/2016

 

    Trong tháng 8/2016, nhu cầu tuyển dụng lao động theo trình độ cụ thể như sau: Lao động chưa qua đào tạo chiếm 34,20% so với tháng 7/2016; Sơ cấp nghề chiếm 5,82% tăng 67,06 %; CNKT chiếm 4,84%; Trung cấp chiếm 27,71%; Cao đẳng – Đại học - Trên đại học chiếm 27,44% tổng nhu cầu tuyển dụng được khảo sát.

 

Biểu đồ 2: Nhu cầu tuyển dụng lao động theo trình độ trong tháng 8/2016

 

      + Về mức lương: các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân lực thường xuyên được khảo sát cụ thể như sau: Trên 15 triệu chiếm 9,43% ở các nhóm ngành như Cơ khí -  Tự động hóa, Công nghệ thông tin, Kinh doanh tài sản – Bất động sản, Biên phiên dịch, Quản lý điều hành…;  10 triệu - 15 triệu chiếm 10,21%  tăng 3,96% so với tháng 7/2016 ở các nhóm ngành như Kiến trúc kỹ thuật công trình xây dựng, Truyền thông – Quảng cáo – Thiết kế đồ họa, Kinh doanh – Bán hàng, Vận tải kho bãi – Xuất nhập khẩu…; 8 triệu – 10 triệu chiếm 13,29%, 5 triệu – 8 triệu chiếm 49% chủ yếu ở các nhóm ngành như: Điện tử - Cơ điện tử, Cơ khí – Tự động hóa, Tài chính – Tín dụng – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Marketing – Quan hệ công chúng, Luật – Pháp lý, …và mức lương 3 triệu – 5 triệu chiếm 18,08% ở các nhóm ngành như: Dịch vụ thông tin tư vấn – Chăm sóc khách hàng, Dịch vụ du lịch nhà hàng – Khách sạn (các vị trí lễ tân phục vụ không yêu cầu kinh nghiệm), Dịch vụ phục vụ (giúp việc gia đình, bảo vệ…)

 

      + Về kinh nghiệm: 54,97% nhu cầu tuyển dụng lao động không yêu cầu kinh nghiệm làm việc chủ yếu ở các nhóm ngành như Kinh doanh – Bán hàng, Dịch vụ phục vụ (giao nhận hàng hóa, nhân viên lễ tân, nhân viên tạp vụ,…), Dịch vụ du lịch nhà hàng – Khách sạn, Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng…; yêu cầu tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm từ 1 năm chiếm 29,17%, 2 - 5 năm chiếm 15,01% và từ 5 năm kinh nghiệm trở lên chiếm 0,84%.

 

Biểu đồ 3: Nhu cầu tuyển dụng nhân lực theo mức lương tháng 8/2016

  2. Nhu cầu tìm việc

 

    Người lao động có nhu cầu tìm việc trong tháng 8/2016 chủ yếu ở các nhóm ngành như: Kế toán – Kiểm toán (16,50%), Kinh doanh – Bán hàng (14,06%), Hành chính văn phòng (10,49%), Vận tải kho bãi – Xuất nhập khẩu (6,08%), Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng (5,87%), Dịch vụ du lịch – Nhà hàng khách sạn (5,16%), Công nghệ thông tin (4,14%), Cơ khí tự động hóa (3,60%),…

 

    Trình độ lao động tìm việc trong tháng 8/2016 cụ thể như sau: 49,21% người lao động có trình độ Đại học – Trên đại học có nhu cầu tìm việc, trình độ Cao đẳng (CN-CĐN) chiếm 20,51%, Trung cấp chiếm 9,20%, Công nhân kỹ thuật – Sơ cấp nghề chiếm 9% và lực lượng lao động chưa qua đào tạo có nhu cầu tìm việc chiếm 12,09%

 

Biểu đồ 4: 08 nhóm ngành có nhu cầu tìm việc cao trong tháng 8/2016

 

  3. Nhận định chung

 

    Thị trường lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có sự biến động nhu cầu tuyển dụng lao động có kinh nghiệm – trình độ chuyên môn làm việc, cụ thể một số nhóm ngành nghề như:

 

      + Kinh doanh tài sản – Bất động sản: chiếm 4,60% tổng nhu cầu tuyển dụng nhân lực được khảo sát tăng 93,40% so với tháng 7/2016; nhu cầu tuyển dụng lao động có chưa qua đào tạo chiếm 59,25%, Trung cấp 32,14%, Cao đẳng – Đại học – Trên đại học chiếm 8,62%. Mức lương tuyển dụng đối với ngành: Trên 15 triệu chiếm 22,22%, từ 10 – 15 triệu chiếm 44,44%, 8 – 10 triệu chiếm 22,22%, 5 – 8 triệu chiếm 6,67% và 3 – 5 triệu chiếm 4,44%. Kinh doanh tài sản – Bất động sản là một trong các ngành nghề phúc lợi cao và là ngành nghề yêu cầu người lao động có đủ kỹ năng và sự am tường về thị trường bất động sản, luật, kỹ năng thuyết phục và sự am hiểu về lĩnh vực trang trí thiết kế nội thất và một số nguyên tắc cơ bản về xây dựng,… Nó có thể là nguyên nhân mang lại nhiều cơ hội và thử thách đối với người lao động của ngành này khi nhu cầu tuyển dụng lao động không yêu cầu kinh nghiệm chiếm 76,19% tổng nhu cầu tuyển dụng được khảo sát, 01 năm kinh nghiệm chiếm 16,02%, 02 – 05 năm kinh nghiệm chiếm 6,93% và trên 5 năm kinh nghiệm chiếm 0,87%.

 

      + Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng: chiếm 3,76% tổng nhu cầu tuyển dụng được khảo sát, so với tháng 7/2016 tăng 25,69%; nhu cầu tuyển dụng ở các vị trí như Họa viên kiến trúc, Kỹ sư thiết kế kết cấu, nhân viên kỹ thuật,… Yêu cầu ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc (chiếm 5,88% tổng nhu cầu khảo sát); nhu cầu tuyển dụng yêu cầu từ 02 năm đến 05 năm kinh nghiệm chiếm 22,65% và trên 05 năm kinh nghiệm chiếm 3,24% ở các vị trí như Giám sát công trình, Họa viên triển khai bản vẽ, Kỹ sư QS (kỹ sư khảo sát số lượng), kỹ sư dự toán đấu thầu, kỹ sư thiết kế cấp thoát nước, nhân viên kỹ thuật thi công công trình…Nhu cầu tuyển dụng lao động không yêu cầu kinh nghiệm chiếm 68,24%.

 

      + Công nghệ thông tin: nhu cầu tuyển dụng nhân lực chiếm 6,91% tổng nhu cầu tuyển dụng được khảo sát trong tháng 8/2016. Nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo chiếm 97,49% trong đó nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ đại học chiếm 35,77%, Cao đẳng chiếm 16,15%, Trung cấp chiếm 30,02% và Sơ cấp nghề chiếm 15,55% (chủ yếu ở các vị trí công tác viên am hiểu về kiến thức SEO), nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông chiếm 2,51% (chủ yếu các vị trí nhân viên nhập liệu webiste có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin). Mức lương tuyển dụng từ 3 triệu đến 5 triệu chiếm 47,17% chủ yếu ở các vị trí kỹ thuật viên công nghệ thông tin (trình độ trung cấp), từ 5 triệu đến 10 triệu chiếm 32,08%, từ 10 triệu đến 15 triệu chiếm 15,57% và trên 15 triệu chiếm 5,19% tổng nhu cầu tuyển dụng được khảo sát. Nhu cầu tuyển dụng lao động có kinh nghiệm làm việc chiếm 69,97% tổng nhu cầu tuyển dụng được khảo sát trong đó 42,07% nhu cầu tuyển dụng nhân lực có 01 năm kinh nghiệm, 27,29% nhu cầu nhân lực có từ 2 năm đến 5 năm kinh nghiệm và 0,61% yêu cầu người lao động có trên 5 năm kinh nghiệm làm việc, nhu cầu tuyển dụng lao động chưa có kinh nghiệm làm việc chiếm 30,03% tổng nhu cầu tuyển dụng của nhóm ngành được khảo sát.

 

II. NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 9 NĂM 2016

 

  Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố; dự kiến thị trường lao động thành phố tháng 9 năm 2016 có 25.000 chỗ làm việc trống, trong đó nhu cầu tuyển dụng lao động bán thời gian - thời vụ dự kiến khoảng 8.000 chỗ làm việc.

 

  Nhu cầu tuyển dụng lao động có cơ cấu như sau: Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật lành nghề 20%, Trung cấp 20%, Cao đẳng – Đại học – Trên đại học 25%. Tập trung một số nhóm ngành nghề như : Nhân viên kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Dịch vụ - Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn, Công nghệ thông tin, Quản lý kiểm định chất lượng, Xây dựng, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Công nghệ Dệt – Sợi,… Nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông chiếm 35%, chủ yếu thuộc các nhóm ngành nghề: Dệt may – da giày, dịch vụ phục vụ (giao nhận hàng hóa nhanh (Shipper), nhân viên lễ tân, nhân viên tạp vụ,…), nhân viên bán hàng.

 

Biểu đồ 5: Dự kiến nhu cầu tuyển dụng theo trình độ tháng 9/2016

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc - TT Đảng ủy Sở;      

- Các phòng ban chức năng thuộc Sở;

- Ban Giám đốc và các phòng thuộc Trung tâm;

- Lưu.

 KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã Ký)

 

 

Trần Anh Tuấn

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000016302760

TRUY CẬP HÔM NAY: 244

ĐANG ONLINE: 7