THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2016 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 6 NĂM 2016 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH


 SỞ LAO ĐỘNG

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU

NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Số: 144/BC-TTDBNL-PTDB

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2016

VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 6 NĂM 2016

 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

 

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2016.

 

Trong tháng 5/2016, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, tổng hợp phân tích nhu cầu tuyển dụng của 2.271 doanh nghiệp với 17.875 chỗ làm việc và khảo sát từ 4.259 người có nhu cầu tìm việc. Thị trường lao động thành phố diễn biến như sau:

 

 1. Nhu cầu nhân lực

 

   Chỉ số nhu cầu tuyển dụng nhân lực tháng 5/2016 tăng 19,5% so với tháng 4/2016. Nhu cầu tuyển dụng tăng hầu hết ở các nhóm ngành như: Kinh doanh - Bán hàng, Cơ khí - Tự động hóa, Công nghệ thông tin, Điện – Cơ điện tử, Quản lý kiểm định chất lượng, Tài chính – Tín dụng – Ngân hàng, Quản lý điều hành (Giám đốc dự án, Giám đốc Marketing…), Truyền thông – Quảng cáo – Thiết kế đồ họa,…

 

   So với tháng 4/2016 nhu cầu tuyển dụng lao động tăng ở hầu hết các trình độ như: nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông chiếm 26,79% tăng 5,18%; Sơ cấp nghề chiếm 6,54% tăng 54,02%, CNKT lành nghề chiếm 9,24% tăng 21,04%; Cao đẳng (CN-CĐN) chiếm 14,23% tăng 33,40%, Đại học chiếm 17,37% chiếm 28,53% và Trên đại học là 0,06% tăng 37,50%

 

Biểu đồ 1: Nhu cầu tuyển dụng lao động theo trình độ trong tháng 4/2016

 

   Các nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng tập trung cao tháng 5/2016 cụ thể như: Kinh doanh – Bán hàng (20,97%), Dịch vụ phục vụ (15,08%), Kinh doanh tài sản – Bất động sản chiếm (7,01%), Dệt may – Giày da (6,98%), Công nghệ thông tin (5,95%), Dịch vụ du lịch – Nhà hàng – Khách sạn (5,19%), Cơ khí - Tự động hoá (4,21%), Vận tải – Kho bãi - Xuất nhập khẩu (3,99%),…

 

Biểu đồ 2: 08 nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng cao trong tháng 5/2016

 

Biểu đồ 3: Nhu cầu tuyển dụng nhân lực theo kinh nghiệm làm việc tháng 5/2016

 

     + Về kinh nghiệm: Nhu cầu tuyển dụng lao động có 01 năm kinh nghiệm làm việc chiếm 40,78%; 02 đến 05 năm kinh nghiệm chiếm 20,39% và trên 05 năm kinh nghiệm làm việc chiếm 0,98% tổng nhu cầu tuyển dụng được khảo sát. Nhu cầu tuyển dụng chủ yếu ở các nhóm ngành như: Cơ khí - Tự động hoá, Công nghệ thông tin, Kiến trúc - Kỹ thuật công trình xây dựng, Điện - điện lạnh – điện công nghiệp, Marketing – Quan hệ công chúng, Quản lý điều hành…

 

 2. Nhu cầu tìm việc

 

   Nhu cầu tìm việc tháng 5/2016 tập trung ở các nhóm ngành như: Công nghệ thông tin (3,59%), Cơ khí - Tự động hoá (3,62%), Vận tải kho bãi xuất nhập khẩu (5,59%), Kiến trúc - Kỹ thuật công trình xây dựng (6,88%), Nhân viên kinh doanh – Bán hàng(7,68%), Hành chính văn phòng (9,02%), Kế toán kiểm (18,27%)…

 

Biểu đồ 4: Những nhóm ngành có nhu cầu tìm việc cao trong tháng 5/2016

 

     + Về trình độ lao động tìm việc: Nhu cầu tìm việc lao động phổ thông chiếm 3,80% tăng 5,19% so với tháng 4/2016; lao động có trình độ Sơ cấp nghề - CNKT lành nghề chiếm 4,93%; Trung cấp – Cao đẳng chiếm 35,53%; Đại học – Trên đại học chiếm 55,74%.

 

     + Về kinh nghiệm: lao động tìm việc có kinh nghiệm chiếm 86,74% tổng số lao động khảo sát. Trong đó lao động có ít nhất 01 năm 18,72%,  2 năm đến 05 năm kinh nghiệm chiếm 48,20%, trên 05 năm kinh nghiệm chiếm 19,82%. Nhu cầu tìm việc cao ở các nhóm ngành như: Mộc - Mỹ nghệ - Tiểu thủ công nghiệp, Kế toán - Kiểm toán, Luật – Pháp lý, Biên Phiên dịch, Điện - điện lạnh - điện công nghiệp, Kinh doanh tài sản - Bất động sản, Quản lý điều hành…

 

 3. Nhận định chung

 

   Thị trường lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có sự gia tăng nhu cầu tuyển dụng lao động có kinh nghiệm – chuyên môn làm việc, cụ thể một số nhóm ngành nghề như:

 

     + Kinh doanh tài sản - Bất động sản (7,01%) tăng 29,04%: 69,79% nhu cầu tuyển dụng yêu cầu nhân lực có kinh nghiệm, 30,71% không yêu cầu nhân sự tuyển dụng có kinh nghiệm làm việc. Nhu cầu tuyển chủ yếu ở các vị trí như: nhân viên kinh doanh, nhân viên môi giới – tư vấn.

 

Biểu đồ 5: Mức lương tuyển dụng ngành Kinh doanh tài sản - bất động sản

 

     + Kinh doanh – Bán hàng: có sự phát triển của những vị trí tuyển dụng yêu cầu người ứng tuyển có sự kết hợp giữa chuyên môn kỹ thuật và kiến thức thương mại ở các vị trí như: Nhân viên bán hàng điện tử, nhân viên kinh doanh phần mềm, nhân viên kinh doanh các thiết bị công nghiệp… Nhu cầu tuyển dụng lao động có kinh nghiệm chiếm 82,51% tổng nhu cầu tuyển dụng được khảo sát. Nhu cầu tuyển dụng nhân lực có trình độ Đại học – Cao đẳng – Trung cấp chiếm 74,60% tổng nhu cầu tuyển dụng.

 

     + Vận tải – Kho Bãi – Xuất nhập khẩu (3,99%): tăng 37,57% so với tháng 4/2016. Một số vị trí tuyển dụng thường xuyên trong tháng 5/2015: Quản lý kho, nhân viên giao nhận hàng hóa - thu mua, giám sát kho và điều vận, nhân viên xử lý đơn hàng… Một số vị trí tuyển dụng mang tính chất thời vụ như: nhân viên giữ kho, nhân viên bốc xếp, nhân viên phụ kho, nhân viên vận chuyển,…

 

II. NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 6 NĂM 2016.

 

   Dự kiến nhu cầu tuyển lao động trong tháng 6/2016 có 25.000 chỗ làm việc trống, trong đó nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông 25%; Sơ cấp nghề chiếm 10%, Công nhân kỹ thuật – Trung cấp chiếm 30%, Cao đẳng – Đại học – Trên đại học chiếm 35%. Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các nhóm ngành như: Kinh doanh – Bán hàng, Quản lý điều hành, Giáo dục đào tạo, Vận tải kho bãi xuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin, Dệt may – Giày da, Điện – Điện tử, Công nghệ thực phẩm…

 

Biểu đồ 6: Nhu cầu tuyển dụng lao động theo trình độ tháng 6/2016

 

   Thị trường lao động thành phố luôn diễn biến tình trạng mất cân đối về số lượng cũng như chất lượng trong cơ cấu ngành nghề và trình độ nghề chuyên môn lành nghề và nhân lực; cho thấy tình trạng vừa thừa, vừa thiếu lao động chất lượng cao trong các ngành kỹ thuật, quản lý sản xuất – kinh doanh, đặc biệt những nhóm ngành nghề sử dụng nhiều lao động có trình độ nghề với chất lượng cao thuộc nhóm ngành nghề công nghiệp trọng yếu và kinh tế dịch vụ như: Cơ khí - Luyện kim; Hóa chất; Điện tử, Công nghệ thông tin; Dệt may - Da giày; Chế biến nông lâm thủy sản, thực phẩm, đồ uống; Sản xuất vật liệu xây dựng; Khai thác và Chế biến và các nhóm ngành thuộc lĩnh vực: Ngân hàng – Bảo hiểm – Chứng khoán – Dịch vụ Tài chính; Kinh doanh - Bán hàng – Dịch vụ; Du lịch (hướng dẫn viên, quản trị nhà hàng – khách sạn, nghề bếp, Bartender,…)

 

   Tháng 6/2016 thị trường lao động tiếp tục có sự gia tăng về nguồn cung lao động do một lực lượng sinh viên tốt nghiệp từ các trường đào tạo trên địa bàn thành phố./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc - TT Đảng ủy Sở;      

- Các phòng ban chức năng thuộc Sở;

- Ban Giám đốc và các phòng thuộc Trung tâm;

- Lưu.

 KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã Ký)

 

 

Trần Anh Tuấn

 

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017198534

TRUY CẬP HÔM NAY: 294

ĐANG ONLINE: 39