BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2015


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 150/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2015

 

BÁO CÁO

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

VÀ KẾ HOẠCH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2015

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2015 của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh, trong 06 tháng đầu năm 2015 Trung tâm đã tập trung hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm đề ra, cụ thể như sau:

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

 

  1. Tổ chức nhân sự và tổ chức Đảng, Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên ổn định, phát triển thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ và chăm lo đời sống cho Công chức - Viên chức.     

 

  2. Tổng số công chức  - viên chức và người lao động hiện nay là 49 người (trong đó 23 nữ), có cơ cấu như sau:

 

    - Trình độ của cán bộ, viên chức: 03 cao học, 27 đại học (có 01 người đang học Cao học), 09 cao đẳng (có 04 người đang học đại học), 05 trung cấp (có 04 người đang học đại học), 02 kỹ thuật viên (đang học đại học), 03 sơ cấp.

 

    - Ngành nghề chuyên môn: Công nghệ thông tin: 11 người; Kinh tế nguồn nhân lực, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Luật, Ngoại ngữ, Xã hội học: 31 người; Hành chính – Kỹ thuật – phục vụ: 07 người.

 

  3. Trung tâm thường xuyên tổ chức hoạt động khảo sát, cập nhật thông tin cung – cầu lao động, tập hợp cơ sở dữ liệu; nâng cao hiệu quả công tác phân tích thị trường lao động, dự báo, nhận định xu hướng nhu cầu nhân lực thành phố.

 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

 

 1. Khảo sát và Phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

   1.1. Cập nhật cung – cầu thị trường lao động

 

    - Khảo sát định kỳ thị trường lao động (Cung – Cầu). Trong 06 tháng đầu năm 2014, thu thập thông tin 7.658 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 86.315 chỗ làm việc và 39.622 người có nhu cầu tìm việc làm.

 

    - Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở, lập hệ thống số liệu phân tích hệ thống số liệu lao động – Việc làm –Dạy nghề thành phố và cơ cấu xu hướng nhu cầu nhân lực 04 ngành  công nghiệp chủ lực, 09 ngành kinh tế trọng điểm phục vụ báo cáo Sở, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố.

 

    - Khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM 06 tháng cuối năm 2015 và 2016 - 2020 theo công văn số 5571/SLĐTBXH - VL ngày 01 tháng 4 năm 2015 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố. Kết quả thực hiện 830 đơn vị, trong đó khảo sát trực tiếp 487 doanh nghiệp và thu thập thông tin 443 doanh nghiệp.

 

  1.2. Phân tích thị trường lao động Dự báo nhu cầu nhân lực

 

    - Báo cáo phân tích thị trường lao động trước và sau Tết Nguyên Đán 2015 (Theo chỉ đạo của Sở).

 

    - Phân tích thị trường lao động thành phố, dự báo nhu cầu nhân lực định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng đầu năm 2015.

 

    - Báo cáo “Đánh giá thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 - 2015; dự  báo  nhu  cầu  nhân  lực theo ngành nghề khu vực kinh tế, khu vực nông thôn, dự báo phát triển những nhóm ngành nghề mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập giai đoạn 2016 - 2020 đến 2025” (theo chỉ đạo của Giám đốc Sở về xây dựng văn kiện đại hội Đảng thành phố).

 

    - Thu thập, cập nhật dữ liệu, thực hiện nghiên cứu “Phân tích năng lực và hiệu quả đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.

 

    - Hoàn thành nội dung đề tài nghiên cứu “Thực trạng tái cấu trúc nguồn nhân lực và dự báo ảnh hưởng của tái cấu trúc nền kinh tế đến vấn đề lao động xã hội trên địa bàn TP.HCM”.

 

    - Nghiên cứu mô hình, nâng cao năng lực hoạt động phân tích và dự báo cung – cầu nhân lực toàn diện 03 góc độ: Ngành đào tạo, ngành kinh tế và việc làm (gắn với nghề nghiệp). Từ đó đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu thập thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực năm 2015.

 

    - Báo cáo phân tích thực trạng và nhu cầu nhân lực trung cấp tại TP.HCM giai đoạn 2015 – 2020, tham dự Hội thảo khối trường trung cấp chuyên nghiệp – Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

 2. Thông tin thị trường lao động

 

    - Tham dự báo cáo chuyên đề "Việt Nam/ ASEAN, đằng sau một chiến lược vì lợi ích hướng tới một cộng đồng vững mạnh hơn" tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.


    - Báo cáo tham luận hội nghị Công bố ngành nghề mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo ngành “Công nghệ Spa Dưỡng sinh” và Tọa đàm “Phát triển và chia sẻ giải pháp nguồn nhân lực Spa” góp phần mang lại hiệu quả nền kinh tế.

 

    - Báo cáo tham luận Hội thảo Đại học Nguyễn Tất Thành về Hướng nghiệp dành cho Hiệu trưởng và cán bộ tuyển sinh các trường THPT . Thông tin thị trường lao động và kỹ năng việc làm cho 600 sinh viên năm thứ 4 Đại học Nguyễn Tất Thành kết hợp khảo sát được 550 phiếu nhu cầu việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. 

 

    - Báo cáo tập huấn thông tin thị trường lao động dự báo nhu cầu nhân lực cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng do trường Đại học RMIT phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức.

 

    - Báo cáo tập huấn “Nâng cao năng lực cán bộ Việc làm Quận – Huyện, Phường – Xã năm 2014” do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức.

 

    - Hoàn thành cơ bản đề tài nghiên cứu “Thực trạng việc làm lao động Nữ giai đoạn 2011- 2015. Dự báo nhu cầu giai đoạn 2016 – 2020 đến 2025. Các biện pháp nâng cao chất lượng lao động Nữ”.

 

    - Tham dự “Sự kiện kết nối Code For Change” Chia sẻ kinh nghiệm và kết nối nguồn lực hỗ trợ các sáng kiến xã hội ứng dụng công nghệ thông tin do Live và Leam tổ chức tại tòa soạn Báo Người Lao Động TP.HCM.

 

    - Tham gia báo cáo chuyên đề “Dự báo nhu cầu thị trường lao động TP.HCM năm 2015” tại Hội nghị tập huấn Nghiệp vụ Hướng nghiệp, Dạy nghề và Giới thiệu việc làm năm 2015.

 

    - Tham dự tọa đàm “Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2015 - 2016 - ngành Xây dựng, Vật liệu xây dựng và Bất động sản” và tọa đàm “Mô hình spa trị liệu - Ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe và du lịch nghỉ dưỡng” do Chi hội công ty Đông Phương Cổ Truyền tổ chức tại Trung tâm Dạy nghề Quận 1, TP.HCM.

 

    - Thực hiện chương trình “Tham vấn Chuyên gia về Đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường lao động mới” của Đài Truyền Hình HTV. Tham gia chương trình tư vấn trực tuyến – Truyền hình online “Tuyển sinh – Hướng nghiệp 2015” tại trường Đại học Tài chính Marketing.

 

    - Cập nhật website “dubaonhanluchcmc.gov.vn”. Tổng truy cập đến nay trên 5,841 triệu lượt người. Đưa 332 tin, bài viết lên website và cập nhật hàng ngày phục vụ nhu cầu thông tin thị trường lao động.

 

3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

    - Tham gia chương trình "Tư vấn mùa thi 2015" của Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Báo Thanh niên, Báo Giáo dục TP, Báo Tuổi Trẻ, Báo Người Lao động tổ chức tại 17 tỉnh thành phía Nam, 05 tỉnh Tây Nguyên và một số tỉnh Miền Trung.

 

    - Tham gia Tư vấn hướng nghiệp chương trình Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố “Đúng ngành nghề - Sáng tương lai” lần VII năm 2015 tại 70 trường trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố và khảo sát phiếu nhu cầu học nghề trên 21.867 học sinh lớp 12, thực hiện xử lý tổng hợp báo cáo.

 

    - Báo cáo 15 lớp tập huấn “Thông tin dự báo về thị trường lao động, việc làm hiện nay; Giáo dục đạo đức công vụ” cho 3.000 sinh viên cuối khóa Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trong tháng 5 và tháng 6/2015 kết hợp khảo sát được 1.464 phiếu nhu cầu tìm việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên.

 

    - Tham dự Ngày hội việc làm “JOB FAIR UFM 2015” do Đại học Tài chính Marketing tổ chức, Ngày hội việc làm 2015 do trường Cao đảng Viễn Đông tổ chức và Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2015” do trường đại học Công nghệ TP.HCM tổ chức.

 

    - Tham gia chương trình “Thảo luận về nhu cầu nhân lực ngành tâm lý" và  chương trình "SUMMER PROGRAM 2015" tại Trường Đại học Hoa Sen TP.HCM.

 

    - Tham gia Ban tư vấn 02 ngày hội Tuyển sinh – Hướng nghiệp năm 2015 do Báo Thanh niên tổ chức tại trường THPT Nguyễn Khuyến và Báo Tuổi Trẻ tổ chức tại Đại học Bách Khoa TP.HCM.

 

    - Hỗ trợ Trung tâm Hướng nghiệp TP.HCM soạn thảo cẩm nang “ Chọn nghề học nghề - Vững tương lai”.

 

  4. Nghiên cứu khoa học

 

    - Hoàn thành cơ bản nội dung đề tài nghiên cứu “Phân tích thực trạng đào tạo và việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự báo nhu cầu và năng lực đào tạo theo trình độ, khu vực kinh tế, ngành kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 đến 2025”.

 

    - Hoàn thành cơ bản nội dung nghiên cứu “Nghiên cứu “Đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội đối với nhu cầu nhân lực của 04 nhóm ngành công nghiệp chủ lực, 09 nhóm ngành dịch vụ”. 

 

    - Tham luận Hội thảo “Công tác hướng nghiệp và tuyển sinh đại học năm 2015” do trường Đại học Văn Lang tổ chức với sự tham dự của đại diện trên 50 trường THPT tại TP.HCM.

 

    - Tham luận Hội thảo khoa học "Công bố nghiên cứu khảo sát thu nhập và điều kiện sống của lao động nữ di cư trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài" của Bộ công thương (Dự án Hỗ trợ Chính sách Thương mại và Đầu tư của Liên minh châu Âu -EU-MUTRAP ) và Viện Khoa học Lao động và Xã hội - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức.

 

    - Tham dự tọa đàm Đại học Nguyễn Tất Thành về năng suất lao động và xu hướng nhu cầu nhân lực TP.HCM và tọa đàm Hội Giáo dục Nghề nghiệp tại trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore chủ đề “Đóng góp triển khai Luật giáo dục nghề nghiệp”.

 

    - Xây dựng và triển khai quy định công tác nghiên cứu khoa học tại Trung tâm.

 

5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

    - Triển khai kế hoạch nâng cao năng lực thu thập, cập nhật, lưu trữ cơ sở dữ liệu Cung - Cầu lao động vào kho dữ liệu của trung tâm.

 

    - Hỗ trợ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Huyện Bình Chánh phân tích dữ liệu Cung – Cầu thị trường lao động trên địa bàn Huyện theo đề nghị của Huyện chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quận.

 

    - Liên hệ Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông thực hiện đề án để thực hiện đề án công nghệ thông tin của Trung tâm theo thông báo Sở Thông tin truyền thông (Thông báo số 18/TB-STTTT ngày 26/3/2015).

 

    - Xây dựng đề cương, thu thập, tổng hợp nội dung tóm tắt “Khai thác phân tích tổng hợp số liệu nhu cầu nhân lực các ngành kinh tế Việt nam đến năm 2025 theo đề án quy hoạch nhân lực của các ngành kinh tế và các tỉnh thành” (gồm 58 chiến lược và 30 quy hoạch).

 

    - Lập biểu số liệu Lao động – Việc làm giai đoạn 2010 - 2014, dự báo 2016-2020 báo cáo Sở, phục vụ báo cáo cho Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 

    - Thực hiện kiểm tra các máy tính, kiểm tra các loại linh kiện còn dùng được để đưa vào sử dụng, khắc phục các sự cố về máy tính, phần mềm và mạng tại Trung tâm.

 

 6. Tổ chức – Hành chính – Tài vụ

 

  6.1 Tổ chức – Hành chính

 

    - Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.

 

    - Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức 2015, kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao năng lực cho viên chức Trung tâm.

 

    - Thực hiện công tác rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt tại đơn vị.

 

    - Thực hiện công tác cập nhật hồ sơ lý lịch viên chức 2015 phục vụ cho công tác rà soát cán bộ theo yêu cầu của Phòng Tổ chức Cán bộ Sở.

 

    - Thực hiện ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với viên chức hết hạn hợp đồng, nâng lương niên hạn cho viên chức định kỳ theo quy định.

 

    - Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2015, công tác phòng cháy chữa cháy tại đơn vị. Mời báo cáo viên tập huấn về Luật khiếu nại, tố cáo, luật viên chức, tập huấn phòng cháy chữa cháy.

 

    - Xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua, yêu nước năm 2015 và đăng ký thi đua khen thưởng năm 2015.

 

    - Cử 06 viên chức dự lớp tập huấn về công tác thống kê dự báo nhu cầu nhân lực do Trung tâm Dự báo kinh tế xã hội Quốc gia - Bộ Kế hoạch Đầu tư tổ chức tại Cục Thống kê TP.HCM.

 

    - Thực hiện tổng hợp đánh giá bình bầu ABC hàng tháng, chấm công, giải quyết phép năm, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản cho viên chức theo quy định.

 

    - Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng; báo cáo tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; báo cáo phòng cháy chữa cháy; báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở định kỳ theo quy định.

 

    - Tổ chức tiếp Đoàn làm việc Trung tâm Giới thiệu việc làm Tỉnh Long An và Kiên Giang đến trao đổi kinh nghiệm hoạt động dự báo nhân lực.

 

    - Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Chi Đoàn Thanh niên tổ chức tuyên truyền các hoạt động chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 06 tháng đầu năm 2015; chăm lo Tết Ất mùi 2015; Tổ chức chương trình nghỉ mát năm 2015; Tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và các buổi sinh hoạt chuyên đề, chủ điểm.

 

  6.2. Kế toán – Tài vụ

 

    - Thực hiện các chế độ tiền lương, bảo hiểm, thu nhập tăng thêm, phúc lợi cho viên chức định kỳ hàng tháng theo quy định.

 

    - Thực hiện thu chi tài chính đảm bảo hoạt động thường xuyên tại Trung tâm.

 

    - Công khai tình hình thu chi tài chính năm 2014 và dự toán ngân sách năm 2015.

 

    - Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ 2015

 

    - Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2014, báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014 và các chế độ báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Phòng Kế hoạch Tài chính Sở, Ban Giám đốc Trung tâm.

 

    - Thực hiện thủ tục trình Sở công văn đề nghị cấp xe ô tô công tác, thuyết minh mua sắm sửa chữa năm 2015.

 

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 06 THÁNG CUỐI NĂM 2015

 

 1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

  1.1 Cập nhật cung - cầu thị trường lao động thành phố

 

    - Triển khai thực hiện kế hoạch khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM (Đợt 2).

 

    - Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ tháng về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động trên hệ thống việc làm của doanh nghiệp, tổ chức giới thiệu việc làm và hệ thống các trường đào tạo tại thành phố vào phần mềm cung – cầu lao động của Trung tâm.

 

  1.2 Phân tích thị trường lao động Dự báo nhu cầu nhân lực

 

    - Báo cáo phân tích thị trường lao động , dự báo nhu cầu nhân lực thành phố định kỳ tháng, quý, năm 2015.

 

    - Hoàn thành nghiên cứu mô hình, nâng cao năng lực hoạt động phân tích và dự báo cung – cầu nhân lực toàn diện 03 góc độ: Ngành đào tạo, ngành kinh tế và việc làm (gắn với nghề nghiệp).

 

    - Báo cáo “Phân tích năng lực và hiệu quả đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.

 

    - Cập nhật báo cáo “Phân tích thị trường lao động 2011 – 2015. Dự báo nhu cầu nhân lực 2016 – 2020.

 

    - Cung cấp thông tin dự báo nhu cầu nhân lực thực hiện ấn phẩm “40 năm giáo dục nghề nghiệp TP.HCM”.

 

 2. Thông tin thị trường lao động

 

    - Hoàn thành báo cáo phân tích “Thực trạng việc làm lao động Nữ giai đoạn 2011-2015. Dự báo nhu cầu giai đoạn 2016 – 2020 đến 2025. Các biện pháp nâng cao chất lượng lao động Nữ”.

 

    - Tổng hợp xử lý số liệu khảo sát và thực hiện báo cáo phân tích “ Nhu cầu tuyển dụng nhân lực 06 cuối năm 2015 và giai đoạn 2016-2020”.

 

    - Vận hành website “dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ nhu cầu thông tin thị trường lao động. Soạn thảo nội dung trả lời cho người lao động, sinh viên về thị trường lao động, ngành nghề và hướng nghiệp năm 2015.

 

    - Hoàn nội dung nghiên cứu phân tích “Thực trạng thị trường lao động TP.HCM hiện nay, các giải pháp nâng cao hiệu quả”.

 

 3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

    - Phân tích nhu cầu học nghề và việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2015.

 

    -  Hoàn thiện nội dung tài liệu hỏi đáp định hướng nghề nghiệp 2015.

 

    - Tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Giáo dục TP.HCM thực hiện chương trình hướng nghiệp tuyển sinh – đợt 2 năm 2015, kết hợp khảo sát cung lao động năm 2015.

 

    - Phối hợp tổ chức và tham gia các ngày hội, sàn giao dịch việc làm do Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Thanh niên, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn thành phố.

 

    - Hoàn thành chương trình tập huấn kỹ năng cho sinh viên trường Đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM.

 

  4. Nghiên cứu khoa học

 

    - Tham luận Hội thảo “Lao động nhập cư ngành dệt may” do Tập đoàn Dệt May Việt nam tổ chức.

 

    - Tham luận Hội thảo khoa học “Cộng đồng kinh tế ASEAN. Cơ hội và thách thức thị trường lao động TP.HCM do Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố tổ chức.

 

    - Tham gia đề tài khoa học cấp thành phố của Đại học Quốc gia TP.HCM về cơ cấu đào tạo đại học theo chuyển dịch kinh tế.

 

    - Hoàn thành đề tài nghiên cứu “Phân tích thực trạng đào tạo và việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự báo nhu cầu và năng lực đào tạo theo trình độ, khu vực kinh tế, ngành kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 đến 2025”.

 

    - Hoàn thành nội dung “Nghiên cứu “Đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội đối với nhu cầu nhân lực của 04 nhóm ngành công nghiệp chủ lực, 09 nhóm ngành dịch vụ”. 

 

    - Tổ chức Hội thảo nội bộ đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trung tâm.

 

    - Thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả số liệu thu thập thông tin cung - cầu của cá nhân viên chức Trung tâm định kỳ tháng.

 

  5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

    - Thực hiện công tác lưu trữ, quản lý cơ sở dữ liệu tại Trung tâm.

 

    - Hoàn thành nội dung tóm tắt “Khai thác phân tích tổng hợp số liệu nhu cầu nhân lực các ngành kinh tế Việt nam đến năm 2025 theo đề án quy hoạch nhân lực của các ngành kinh tế và các tỉnh thành” (gồm 58 chiến lược và 30 quy hoạch).

 

    - Hoàn thành nội dung nghiên cứu nghiên cứu đề tài ” Phân tích nhu cầu nhân lực chất lượng cao tại thành phố Hồ Chí Minh theo yêu cầu hội nhập. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng và năng suất lao động giai đoạn 2016 - 2020 đến 2025”.

 

    - Quản trị phần mềm quản lý Cung – Cầu nhân lực tại Trung tâm.

 

    - Cập nhật niên giám Dân số - Lao động – Việc làm 2015.

 

    - Thực hiện kiểm tra các máy tính, khắc phục các sự cố về máy tính, phần mềm và mạng tại Trung tâm.

 

 6. Tổ chức – hành chính – Tài vụ.

 

  6.1. Tổ chức – Hành chính

 

    - Tổ chức sơ tuyển viên chức năm 2015 và báo cáo kết quả thực hiện.

 

    - Tổ chức hoạt động kỷ niệm 06 năm thành lập Trung tâm (17/7/2009 – 17/72015).

 

    - Tiếp tục thực hiện kế hoạch tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức Trung tâm.

 

    - Thực hiện ký kết hợp đồng, nâng lương niên hạn cho viên chức theo quy định.

 

    - Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập, bổ sung lý lịch cán bộ viên chức năm 2015.

 

    - Thực hiện công tác đánh giá viên chức cuối năm 2015. Bình bầu ABC hàng tháng, đánh giá thi đua khen thưởng năm 2015.

 

    - Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2015, báo cáo tuyên truyền phổ biến pháp luật, báo cáo tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, báo cáo phòng cháy chữa cháy định kỳ theo quy định.

 

    - Thực hiện báo cáo phong trào thi đua yêu nước, báo cáo kết quả thực hiên quy chế dân chủ cơ sở năm 2015.

 

    - Theo dõi, thực hiện công tác bàn giao mặt bằng làm việc với TT Kiểm định và Huấn luyện kỹ thuật An toàn lao động, xây dựng các phương án di dời mặt bằng theo chỉ đạo của Sở.

 

    - Triển  khai mua sắm, sửa chữa la phong, chống thấm tường các phòng làm việc.

 

    - Phối hợp Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 06 tháng cuối năm và chương trình chăm lo Tết năm 2016.

 

    - Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn PCCC, giữ gìn tài sản toàn cơ quan.

 

  6.2. Kế toán - Tài vụ

 

    - Thực hiện các chế độ tiền lương, bảo hiểm, thu nhập tăng thêm, phúc lợi cho viên chức định kỳ hàng tháng theo quy định.

 

    - Thực hiện thu chi tài chính đảm bảo hoạt động thường xuyên tại Trung tâm. Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý theo quy định.

 

    - Thực hiện báo cáo so sánh, đánh giá kết quả thực hiện tiết kiệm thu chi tài chính hàng quý, báo cáo Ban Giám đốc.

 

    - Theo dõi việc thực hiện chính sách chi trả tiền lương tăng thêm cho viên chức có hệ số từ 2.34 trở xuống.

 

    - Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ 2015 về quy định bình bầu ABC hàng tháng.

 

    - Tiếp tục thực hiện đề án công nghệ thông tin của Trung tâm đã được Sở Thông tin – Truyền thông giao chỉ tiêu kinh phí.

 

    - Tiếp tục theo dõi kinh phí đề nghị cấp xe ô tô công tác cho trung tâm.

 

    - Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm kê tài sản cuối năm 2015.

 

    - Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách 2015 và xây dựng dự toán ngân sách 2016.

 

    - Xây dựng kế hoạch phân phối thu nhập tăng thêm năm 2015 và báo cáo kết quả thực hiện.

 

    - Thực hiện công khai tài chính năm 2015 theo quy định./.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở;

- Phó Giám đốc phụ trách khối;          

- Văn phòng Sở, Phòng Tiền công Tiền lương,  Phòng Việc làm, Phòng Dạy nghề, Phòng Tổ chức, Văn phòng Đảng ủy; 

- Công đoàn Sở, Đoàn Thanh niên Sở;

- Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm; 

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014372475

TRUY CẬP HÔM NAY: 2843

ĐANG ONLINE: 32