HỘI NGHỊ GIỮA NHIỆM KỲ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG TÂM, NHIỆM KỲ (2012 - 2016)


Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-CĐCS ngày 29/08/2014 về tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ (2012 – 2016) và hướng dẫn số 08/HD-CĐS ngày 11 tháng 8 năm 2014 về điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội công đoàn cơ sở của Ban thường vụ Công đoàn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.


Ngày 10/9/2014 Công đoàn cơ sở Trung tâm đã tổ chức bầu bổ sung ủy viên ban chấp hành Công đoàn và các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch. Ngày 17/9/2014 Công đoàn cơ sở trung tâm được sự phê duyệt chấp thuận của Ban Thường vụ Công đoàn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc bầu bổ sung nhân sự ban chấp hành Công đoàn cơ sở Nhiệm kỳ II (2012-2016).


Hôm nay, ngày 07 tháng 10 năm 2014 Công đoàn cơ sở Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Tp.Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ (2012 - 2016).
 

Trình diễn tiết mục văn nghệ do Chi Đoàn Trung tâm thực hiện

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch Công đoàn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (giữa); Đồng chí Trương Lê Mỹ Ngọc - Bí thư Chi bộ Trung tâm (phải); Đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Giám Đốc Điều Hành Chung (trái); cùng toàn thể viên chức và đoàn viên công đoàn cơ sở Trung tâm

 

Đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Giám Đốc Điều Hành Chung Trung tâm (trái)

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch Công đoàn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (trái); Đồng chí Trương Lê Mỹ Ngọc - Bí thư Chi bộ Trung tâm (phải)

 

Toàn cảnh Hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ (2012 - 2016)

 

Đồng chí Lương Trần Ngọc Phương (dẫn chương trình)

 

Thư ký Hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ (2012 - 2016)

 

Đồng chí Phạm Văn Hiền - Chủ tịch Công đoàn Báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn giữa nhiệm kỳ và bổ sung phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ (2012-2016) và Hội nghị thảo luận báo cáo, phương hướng của công đoàn cơ sở

 

Đồng chí Lê Phạm Hoàng Vinh Báo cáo hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở

 

Biểu quyết kết quả hoạt động công đoàn giữa nhiệm kỳ và bổ sung phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ (2012-2016)

 

 Đồng chí Lê Ngọc Thanh Lan - Tổ trường Công đoàn phòng Tổ Chức - Hành chính - Kế toán đóng góp ý kiến

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Tổ phó Công đoàn phòng Nghiên cứu và Phát triển đóng góp ý kiến

 

Đồng chí Trần Quốc Thắng - Tổ trưởng Công đoàn phòng Công Nghệ và Cơ Sở Dữ Liệu đóng góp ý kiến

 

 Đồng chí Phạm Minh Đạt - Tổ trưởng Công đoàn phòng Thông Tin Thị Trường Lao Động đóng góp ý kiến

 

Đồng chí Nguyễn Yến Linh - Tổ trưởng Công đoàn phòng Phân Tích Dự Báo đóng góp ý kiến

 

 Đồng chí Đỗ Văn Hiếu - Tổ trưởng Công đoàn phòng Hướng Nghiệp và Tư Vấn Nhân Lực đóng góp ý kiến

 

Đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Giám Đốc Điều Hành Chung Trung tâm lên phát biểu ý kiến chỉ đạo

 

 Đồng chí Trương Lê Mỹ Ngọc - Bí thư Chi bộ Trung tâm phát biểu ý kiến chỉ đạo

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch Công đoàn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phát biểu ý kiến chỉ đạo

 

 Đồng chí Trương Lê Mỹ Ngọc - Bí thư Chi bộ Trung tâm trao Giấy khen Đoàn viên Tổ Công đoàn đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào Công đoàn giữa nhiệm kỳ II (2012 - 2016)

 

Các Đoàn viên Tổ Công đoàn nhận Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào Công đoàn giữa nhiệm kỳ II (2012 - 2016)

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch Công đoàn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Đồng chí Trương Lê Mỹ Ngọc - Bí thư Chi bộ Trung tâm nhận những bó hoa tươi thắm thay cho lời cám ơn

 

Đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Giám Đốc Điều Hành Chung Trung tâm nhận bó hoa tươi thắm thay cho lời cám ơn

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013007881

TRUY CẬP HÔM NAY: 3438

ĐANG ONLINE: 26