TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

Về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM năm 2017

SỞ LAO ĐỘNG

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU

NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

 

Số: 301/TB-TTDBNL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM năm 2017

 

Thực hiện kế hoạch số 17312/KH-SLĐTBXH ngày 06/7/2017 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về Tuyển dụng viên chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2017.


Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau:


I. Nhu cầu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu, trong đó:

 1. Vị trí việc làm Thông tin thị trường lao động: 01 chỉ tiêu

 2. Vị trí việc làm Công nghệ và Cơ sở dữ liệu: 01 chỉ tiêu

 3. Vị trí việc làm Tổ chức – Hành chính: 01 chỉ tiêu

II. Điều kiện, hồ sơ dự tuyển:

 1. Điều kiện dự tuyển:
  

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể dưới 18 tuổi và phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo quy định của pháp luật;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

 2. Thành phần hồ sơ dự tuyển (02 bộ) bao gồm:

a. Đơn xin đăng ký dự tuyển theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

b. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thương trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c. Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú;

d. Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

đ. Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp theo quy định;

Đối với chức danh nghề nghiệp hạng III và tương đương phải có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ B và tương đương;
    
Đối với chức danh nghề nghiệp hạng IV và tương đương phải có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ A và tương đương;
    
Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học A (văn phòng);
    
e. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;
    
f. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
    
g. Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã theo diện hợp đồng lao động phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.
    
(Hồ sơ xếp theo thứ tự từ a đến g)
    
Mỗi người chỉ được đăng ký một nguyện vọng dự tuyển vào một chỉ tiêu của Trung tâm.
    
Hồ sơ đăng ký dự tuyển được đựng trong bì theo mẫu thống nhất (ngoài bì ghi rõ họ tên và thông tin cụ thể)

III. Nội dung tuyển dụng    

 1. Hình thức tuyển dụng


Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập, kết quả tốt nghiệp và kết quả phỏng vấn, kiểm tra sát hạch.

 2. Nội dung xét tuyển

 2.1 Sơ tuyển tại đơn vị:


- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

- Phỏng vấn sơ tuyển về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển, chấm điểm theo quy định đối với các trường hợp đang công tác tại Trung tâm và ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển theo thông báo tuyển dụng.

 2.2 Xét tuyển của Hội đồng  Sở

- Xét tuyển, thông qua danh sách trúng tuyển trên cơ sở hồ sơ, bảng chấm điểm và thuyết minh cụ thể từng trường hợp của đơn vị.

IV. Thời gian tuyển dụng

- Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: trước ngày 15/9/2017 trực tiếp tại Phòng Tổ chức – Hành chính của Trung tâm, địa chỉ 15/11, Quốc Lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, điện thoại (028) 36208614-101. (chỉ nhận hồ sơ trong giờ hành chính, thứ 7 & Chủ nhật nghỉ)

- Từ ngày 15/9 – 30/9: Tổ chức sơ tuyển (dự kiến)


Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM năm 2017. Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp C. Ánh, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Điện thoại (028) 36208614-101 hoặc Di động 0909774656./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc TT;

- Các phòng TT;

- Thông tin trên website Trung tâm;

- Niêm yết trên bảng tin Trung tâm;

- Lưu VT./.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

Các việc làm đã đưa

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000025510090

TRUY CẬP HÔM NAY: 386

ĐANG ONLINE: 25